Vil du effektivisere din produksjon?


Da er Smart Service svaret.

Våre smarte løsninger hjelper deg med å fokusere på å utvikle din virksomhet og det dere gjør best, uten unødvendige tidstyver.

Hva er Smart Service forsyningsløsninger?

Løsningen kan best sammenlignes med en butikk i nærheten av dine ansatte på fabrikken, der de raskt og enkelt kan finne de produktene og verktøyene de trenger – når de trenger det. Samtidig får du kontroll over kostnadene helt ned på personnivå.

Skapene eller hyllene fylles med det din produksjon trenger – og vi håndterer påfyllingen. Smart, enkelt og effektivt.

FORDELER MED ET LEVERINGSSYSTEM:

 • Alltid tilgang til de rette produktene
 • Automatisk påfylling
 • Innsparing av tid og mer effektiv arbeidsflyt fordi du plasserer skapene i nærheten av produksjonen
 • Mulighet til personstyrte rettigheter
 • Automatisert kostnadskontroll
 • Reduserte lagerkostnader
 • Redusert forbruk og mindre svinn
 • Mindre administrasjon og færre innkjøpsordrer
 • Mulighet for statistikk og tilbakemelding ned på personnivå
 • Smart Service-løsninger

Her er en oversikt på løsningene som finnes innenfor Smart Service. Hvert skap, hylle eller vareautomat tilpasses etter bedriftens ønsker og behov.

SKREDDERSYDD LEVERANDØRSTYRT VAREFORSYNING

Smart Service tilbyr alt fra brukervennlige selvskanningsbutikker, vareautomater (klassiske automater, vektbaserte systemer eller RFID-systemer) og låneautomater for kritisk utstyr.

Dette inngår:

 • Maskinvare (lagerskap, vareautomater eller selvskanningslager)
 • Påfyllingstjeneste
 • Programvare
 • Analyse og statistikk
 • Månedsfaktura inklusive varer og tjenester


HVORDAN FINNER VI RIKTIG VAREAUTOMAT FOR DIN BEDRIFT?


Hver bedrift er unik. Derfor gjør vi alltid et grundig forarbeid, slik at de rette KPI-ene kan settes opp. På den måten kan vi følge utviklingen og resultatet – og forsikre oss om at dine behov blir møtt på beste måte.

1. Behovsanalyse

Hva vil dere oppnå? Hvilke utfordringer har dere i dag?

2. Nåsituasjonsanalyse

Vi går gjennom produktbehov, innkjøpsflyt, fysisk tilgjengelighet i lokaler, med mer.

3. Løsningspresentasjon

Ut fra våre analyser presenterer vi et forslag til løsninger for videre dialog.

4. Avtalesignering

Vi oppretter sammen en avtale, etter at vi har blitt enige.

5. Implementering

Sammen driver vi implementeringen i prosjektform med dere som deltakere, slik at alt blir riktig hos dere.

6. Drift

Etter prosjektfasen setter vi løsningen i drift. Sammen følger vi deretter opp resultatene og sørger for at målene vi har satt opp blir oppfylt.

Hva sier våre kunder om oss?

Smart Service Wideroe

Ta en titt på hvilke fordeler Wideroe Technical services opplever med Smart Service.

Smart Service Sandvik

Fredrik Nordberg forteller om Sandviks erfaring med Smart Service.

Smart Service Skoda

Skoda Group kan etter et år med Smart Service vise til betydelig økt effektivitet.