imageo7746.png

TOOLS tilbyr fallsikringskurs 

Kurset er godkjent iht. NS 9610

Arbeid i høyden
Fallulykker er en av de hyppigste årsakene til dødsfall og alvorlige skader på arbeidsplassen og tas på høyeste alvor av norske bedrifter.

Frem til nylig har standardene rundt fallsikring kun dreid seg om bruk av verneutstyr. NS 9610 omhandler også opplæring og utførelsen av arbeidet.

Standarden gir fallkompetansekrav for alle relevante bransjer. Den har derfor stor betydning for HMS-arbeidet innen bygg/anlegg, petroleum og industri.

Standardens innhold
NS 9610 spesifiserer krav til opplæring i valg, bruk og kontroll av fallsikringsutstyr og utstyr for redning ved arbeid i høyden. For eksempel bør det velges operativ leder, det skal foretas kartlegging av farer, risikovurdering og valg av riktig type utstyr.

Det beskrives ulike typer fallsikringssystemer som adgangsbegrensende systemer, posisjoneringssystemer, falloppfangende systemer og redningssystemer. Ved redning kan ulike typer redningsprinsipper benyttes og det må foreligge en plan som blant annet sikrer rask respons, kompetanse og minst mulig risiko.

Opplæring av fallsikring er en svært viktig del av NS 9610 og er inndelt i en teoretisk del og en praktisk del. Det listes opp teoretiske emner som deltaker skal opplæres i, og en plan for praktisk opplæring med læringsemner. Tidsbruk, roller og mange andre aspekter for gjennomføring av kurs er beskrevet.

 

TOOLS tilbyr i samarbeid med AAK Safety fallsikringskurs som er godkjent i henhold til NS 9610.

Kurset kan avholdes i et av våre egne godkjente lokaler eller hos Aak's kurssentere.

Kurs hos Tools eller Aak Safety sine kurssenter:

  • Kurs gjennomføres ved minimum 4 påmeldte deltakere

  • Maks 6 personer per instruktør

  • Prisen inkluderer lærebok, kursbevis og kursmateriell

  • Pris inkluderer lunsj

  • Lokasjoner TOOLS: Skien – Drammen - Bergen Godvik

Lokasjoner AAK Safety: Larvik – Bergen - Åndalsnes

 

images4d0p.png

En viktig del av kurset er å bli kjent med utstyret, hvordan man skal feste seg og få testet hvordan det er å bruke det.

 

Mer om fallsikring hos TOOLS

Fallsikring redder liv

Å arbeide i høyden kan ofte være farlig. Skikkelig utstyr kan heldigvis redde liv

Fallsikring

Ved valg av utstyr er det viktig å ta hensyn til den individuelle bruker, samt i hvilket arbeidsmiljø og arbeidshøyde utstyret skal anvendes.