Krav om dokumentasjon for visse jern- og stålprodukter

Krav om dokumentasjon for visse jern- og stålprodukter 

Fra og med den 30. september 2023 er det forbudt å importere eller kjøpe inn et antall jern- og stålprodukter til EU og Norge som er bearbeidet i land utenfor EU og som inneholder russisk jern og stål.  

Det gjelder primært alle innfestinger, men også andre varer, og de statistiske tallene for disse finnes i kap. 72 og 73 (ifølge Tulltaxan, Fintaric eller Tolltariffen) 

Tollen har derfor innført et dokumentkrav for disse produktene. 

Tollen krever at importøren ved hvert enkelt importtilfelle skal kunne dokumentere at varene som omfattes av sanksjonene i vedlegg XVII til EU kommisjonens Rådsforordning 2023/1214 ikke inneholder materiale av russisk opprinnelse. 

Dette gjelder alle varer som etter den 30. september importeres til EU eller NO.  

Alle jern- og stålprodukter som har blitt importert til EU eller som det handles med innenfor EU, har blitt kontrollert og godkjent. 

Nedenfor finnes dokumenter som dokumenterer at våre produkter oppfyller lovgivningen for jern- og stålvarer.  

Alligo - EU Regulation Russian Sanctions Confirmation Letter

For ytterligere spørsmål, kontakt oss på kundeservice@tools.no 

 

Du kan lese mer på:  Toll.no