Helse, miljø og sikkerhet

TOOLS AS har sammen med morselskapet Momentum Group AB implementert et konsernovergripende HMS- og kvalitetssikringssystem.

 

TOOLS er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (arbeidsmiljø). 

Kvalitet-, miljø- og arbeidsmiljøarbeidet i TOOLS AS drives som en integrert del av forretningsvirksomheten, og det er utarbeidet policyer for hvert av de tre områdene.

Formålet med kvalitet-, miljø- og arbeidsmiljøpolicyene er å beskrive TOOLS AS’ tilnærming til arbeid med kvalitetsspørsmål, miljøsaker og selskapets påvirkning på miljøet, arbeidsmiljøet og den tilnærmingen som alle ansatte i selskapet forventes å følge.