tools-butiker-top1.jpg

Ønsker du returnere eller reklamere på en vare ber vi deg sende en epost til vår kundeservice, med følgende informasjon:

  • Kundenummer
  • Firmanavn
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • Mailadresse
  • TOOLS-ordrenummer/fakturanummer
  • Artikkelnummer
  • Antall
  • Årsak til ønske om retur/reklamasjon, beskriv feil/mangel.

Når disse opplysningene er mottatt hos vår kundeservice vil du bli kontaktet og videre instrukser gis direkte.

Retur

Eventuell retur av salgsgjenstanden og godtgjørelse for denne kan kun skje etter skriftlig avtale med TOOLS, og skjer for kjøpers regning og risiko. Varer som returneres må være i samme stand som da de ble levert fra TOOLS, i originalemballasje der dette er benyttet, og kurant for TOOLS. Kjemiske, temperatursensitive produkter eller andre produkter som er datomerket tas ikke i retur.

Reklamasjon

Kjøperen plikter å undersøke varen for eventuelle transportskader eller mangler ved mottak. Mangler som er eller burde vært oppdaget, kan bare påberopes hvis reklamasjon er kommet frem til TOOLS skriftlig innen 3 dager fra levering.

Mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og tatt i bruk, kan påberopes dersom reklamasjon skjer innen 3 dager etter at mangelen er eller burde vært konstatert. Kjøperens rett til å påberope mangel bortfaller dersom mangelen skyldes at bruk eller oppbevaring av gjenstanden ikke har vært i henhold til bruksanvisning eller andre instruksjoner, og betinger at periodisk vedlikehold er utført i henhold til rette prosedyrer.

Kjøperens rett til å påberope mangel bortfaller også dersom en mangel blir reparert ellersalgsgjenstanden blir forandret av andre enn TOOLS uten TOOLS' samtykke.

Se våre fullstendige Salgs- og leveringsbetingelser her >>