Dokumentasjon og sertifiseringer

Onix Work Express

Myndighetene stiller strenge krav til kontroll og dokumentasjon og sertifisering av arbeidsutstyr. Har du kjøpt arbeidsutstyr og behøver elektronisk sertifikat, kan du få dette ved å logge deg inn via Onix Work Express. Logg inn her: 

Onix Work

Ny bruker?

EcoOnline

Hos EcoOnline kan du finne sikkerhetsdatablader for kjemikalieprodukter levert fra TOOLS. Et sikkerhetsdatablad er et lovpålagt følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig kjemikalie. Søk sikkerhetsdatablad her

coBuilder

coBuilder har spesialisert seg på innovative programvareløsninger som muliggjør en sømløs - og papirløs - automatisert informasjonsflyt mellom aktører innen bygg- og anleggsnæringen. Mer om coBuilder her

Sertifiseringer og policys

TOOLS er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (arbeidsmiljø). Du finner mer om vårt arbeid med helse, miljø og sikkerhet i TOOLS her