Opplæringskrav for bruk av diisocyanater


EU har innført en ny begrensning for produkter som inneholder mer enn 0,1 % monomer diisocyanater. Denne begrensningen pålegger et obligatorisk opplæringskrav for profesjonelle og industrielle brukere av disse produktene. Fra 24. august 2023 må alle profesjonelle og industrielle brukere gjennomgå opplæring før de bruker disse produktene.

Arbeidsgivere må sørge for at brukere av diisocyanater har gjennomgått opplæring i sikker bruk. Det er lenke til nettbasert opplæring lenger ned på siden.
Les mer om opplæringskravene på Arbeidstilsynet: Isocyanater (arbeidstilsynet.no)

Forbrukere som bruker produktene til eget bruk, er ikke underlagt opplæringskravene.

Diisocyanater er en gruppe stoffer som hovedsakelig brukes til å lage polyuretanplast. Mange diisocyanater er allergifremkallende og kan forårsake alvorlig astma hos de som er utsatt for disse stoffene i sitt arbeid. For å beskytte arbeidstakerne har EU besluttet opplæringskrav for håndtering av visse diisocyanater. Kravene finnes i REACH-forordningen som en begrensning i post 74 vedlegg XVII og trer i kraft 24. august 2023.

TOOLS selger en rekke produkter fra ulike produsenter som inneholder diisocyanater og har identifisert disse. Vi støtter våre kunder med opplæring hvis de ønsker å fortsette å brukedisse produktene og hjelper til med å finne alternativer om ønskelig.

REACH

REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Forordningen trådte i kraft 1. juni 2007.
REACH-forordningen har som mål å bedre beskyttelsen av menneskers helse og miljøet mot risikoer som kjemikalier kan utgjøre. REACH er en forordning som skal styrke beskyttelsen av menneskers helse og miljøet mot risikoene kjemikalier kan utgjøre, og for å øke konkurranseevnen til den kjemiske industrien i EU-landene. Den fremmer også alternative metoder for farevurdering av stoffer for å redusere dyreforsøk.
I prinsippet gjelder REACH for alle kjemiske stoffer, ikke bare de som brukes i industrielle prosesser, men også de som finnes i hverdagen, for eksempel i rengjøringsprodukter, maling og varer som klær, møbler eller elektriske apparater. Forordningen berører derfor de aller fleste virksomheter i EU.

Opplæring
Nedenfor finner du en lenke til et nettbasert opplæringskurs for sikker håndtering av diisocyanater som oppfyller opplæringskravene i REACH-forordningen.

Opplæringen er tilgjengelig hos vår leverandør Soudal, som tilbyr gratis kurs for profesjonelle brukere av diisocyanatholdige produkter.

Kurs for sikker bruk av diisocyanatholdige produkter (soudal.no)

Innholdet dekker krav til opplæring for profesjonelle/industrielle virksomheter som bruker diisocyanater. Kurset tilfredsstiller Arbeidstilsynets sine krav til opplæring.

Utdanningen må fornyes hvert femte år.