De fleste ulykker skjer ved lave høyder, men heldigvis finnes det mye bra utstyr


Å arbeide i høyden kan ofte være farlig. Skikkelig utstyr kan heldigvis redde liv

 

Hver dag er det svært mange mennesker som jobber i høyden. Mange har det som sitt fag, og utfører montering eller vedlikehold mange meter over bakken. Enda flere velger kanskje å male huset eller fikse taket, noe som også innebærer at man må befinne seg i en viss høyde.
Fellestrekket er at det å arbeide i høyde er livsfarlig. Dødsulykker er ikke uvanlige, og mange skader seg etter fall. Men skadene og dødsfallene kan forhindres både gjennom kunnskap og ordentlig utstyr. Det finnes også utstrakt regelverk som omfatter høydearbeid.


Dette må du huske på

Rune Breivik jobber med fallsikring i TOOLS og er produktsjef for teknisk verneutstyr, og har holdt mange kurs om temaet. Han har flere tips og innspill til de som vurderer å arbeide i høyden, eller som allerede gjør det.

– Det første man må tenke på når man skal jobbe høyt, er det vi kaller for kollektiv sikring. Det vil si gjerder eller andre fysiske sperringer som gjør at man kan jobbe trygt. Det er noe man skal strekke seg etter i alle sammenhenger der verneutstyr eventuelt skal brukes.

Skal du jobbe høyere enn to meter der hvor kollektiv sikring ikke er på plass, kreves det personlig sikkerhet forteller Rune Breivik som jobber med fallsikring i TOOLS og er produktsjef for teknisk verneutstyr


Neste steg for å sikre liv og helse under arbeid i høyden, er skikkelig verneutstyr. Skal du jobbe høyere enn to meter der hvor kollektiv sikring ikke er på plass, kreves det personlig sikkerhet. Og da er det flere ting de som utfører arbeidet må ta hensyn til.

– Fallsikringsutstyret må være korrekt i forhold til fallhøyde. I lavere høyder, rundt 3-4 meter, bruker man ofte annet utstyr enn når man jobber på 7 eller 10 meter. Det er også viktig med skikkelig risikovurdering. Finnes det noe under deg du kan falle på? Når du jobber på ti meters høyde, kan det hende at det står en skarpe gjenstander to meter under deg. Da må du sikre deg slik at du blir fanget opp hvis du faller. Det er også viktig å ta hensyn til personlig vekt, og tilpasse størrelsen på utstyret, sier Rune Breivik.

Utstyr som redder liv

Spørsmålet er da: Hva er det som er korrekt personlig verneutstyr? Det finnes forskjellige løsninger med liner, seler og forankringspunkter, og det er lett å bli usikker på hva som trengs og hva som passer til arbeidet man skal gjennomføre.

Heldigvis har Rune Breivik gode innspill når det gjelder essensielt utstyr:
– Det grunnleggende er en helsele som er godkjent for arbeid i høyden. Du trenger også en koblingsline som kobles til et sikkert forankringspunkt.

Disse tre tingene er det essensielle.
- Det neste punktet å tenke på er høyden. Jobber du i lavere høyder trenger du å bruke en fallblokk. Denne stopper deg momentant hvis du faller, som et bilbelte. Falldemperliner og takliner er derimot noe som brukes som fallhindrende der man ikke har risiko for å fallle over kant , og de trenger lengre tid før de stopper et fall. Det er også viktig å tenke på at forankringspunktet vil man helst ha over hodet sitt.

– På et tak trenger du i hovedsak et forankringspunkt, en koblingsline og en helsele. Jobber man vertikalt, med fare for fritt fall, trenger man ofte helsele og fallblokk.
– Helselen bør være personlig tilpasset, både for størrelse og vekt. Slik at man ikke kjøper utstyr som er underdimensjonert. Det er forskjell på helseler. Den største forskjellen er at de som er beregnet for faren for å bli hengende utfor en kant, gir deg mer tid før det begynner å bli kritisk for blodomløpet og hengetraumer, sier Breivik.

Hos TOOLS kan du kjøpe både enkeltkomponenter som seler og tau, men ferdige startsett er også populært.

Ting å passe på

Ikke minst: Det finnes et lovverk som angår jobb i høyden og sikkerhet rundt det. Rune Breivik forklarer at man skal være sikret når det monteres forankringsfester, for eksempel ved å bruke en lift, eller bygger opp et stillas. Og om man skal bruke en stige, må stigen også være forankret, slik at den ikke sklir. Det skal også være to personer tilstede, der én sikrer stigen.
I forkant av jobber er det nødvendig å sjekke utstyret man skal bruke. Blant annet på falldempeliner og fallblokker er det viktig å vite hvor lange enhetene er.

– Høydebegrensninger kommer an på utstyret. Man må ha kjennskap til hvor lang falldemperen er. Det er viktig å ikke glemme at hvis man faller fra syv meters høyde, kan man treffe noe annet før man treffer bakken, forklarer Rune Breivik.


Invester i kursing

Man kommer altså langt med å sikre seg mens man monterer forankringspunkter, og sørge for å ha riktig utstyr til riktig bruk. Men den åpenbare nøkkelen til å unngå ulykker og skader er kunnskap. Og derfor bør alle ta et kurs i hvordan jobbe i høyder, mener Rune Breivik.

– Så fort du er i arbeidssammenheng, og skal jobbe profesjonelt med høyder, må det gjøres en risikovurdering av ansvarlig arbeidsgiver. Hvis det ligger i risikovurderingen at det er nødvendig med fallsikringsutstyr, må vedkommende gjennomgå kurs.
– Det er utstyrsleverandørene som tilbyr disse kursene, og de finnes i mange varianter. Grunnleggende, videregående, og spesialiserte kurs for for eksempel stolpeklatrere. TOOLS arrangerer kursene sammen med leverandører, der selskapene kommer inn og holder kurset og vi fasiliterer det, forteller han.

Han forklarer at det er logisk og forståelig å føle at det er stress å ta på seg utstyret. Det er mye å tenke på, det er krevende å jobbe med liner og tau som henger i veien. Og nettopp derfor er det viktig å bli kjent med utstyret som skal brukes, hvor man skal feste seg, og ikke minst å ha en redningsplan om noen blir hengende i et tau.

Det er viktig å gjøre seg kjent med utstyret som skal brukes, her demonstrert av Kenneth Aarre fra TOOLS Drammen

– Det kan hende at arbeiderne har gjort alt riktig, men ulykken skjer og ingen på bakken vet hvordan man skal få de ned.

– Det som er viktig å huske er at de fleste ulykker skjer på lave høyder. Folk tar sjanser, går opp på taket for det er “bare” to-tre meter ned. Jeg pleier å si at folk bør forestille seg at de er i ti meters høyde. Ville det gått greit å falle ned da? Folk tar for mye sjanser og ofrer for mye for arbeidsgiveren fordi det “sikkert går bra”.

– Man må ha hodet med seg, og tenke seg om hver gang man skal opp i høyden, og arbeidsgiveren din har ansvaret for at du har det riktige utstyret. Det har du krav på, avslutter Rune Breivik.