SMART VENDING

Smart Vending er en klassisk vareautomat som muliggjør fullstendig kontroll. Du kan kun plukke ut produkter som du har rettighet til. Automaten egner seg for verktøy, verneutstyr, tilbehør, industrikomponenter og lignende som krever høy kontroll.

Maskinen kan plasseres på valgfritt sted i ditt anlegg.

Brukeren identifiserer seg ved å bruke sin RFID-tag. Taggen er vanligvis en nøkkel-id som brukes innenfor din bedrift, eller alternativt en tag som vi leverer til dere. Etter identifisering velger brukeren produktet fra panelet, og automatens luke åpnes.

FORDELER:

  • Produktene er sporbare fordi det er mulig å spore hvem som tok hva.
  • Det er mulig å begrense rettighetene for uttak på personnivå
  • Det er mulig å legge til prosjektnummer eller lignende for kostnadsoppfølging
  • Uttak for ekstern aktør er mulig
  • Statistikk og oppfølging