SMART LOANING

Smart Loaning er en utlånsløsning som gir deg tilgang til produkter døgnet rundt, året rundt. Det er et automatisert skap med oppbevaringskasser som brukes for at du og dine ansatte skal kunne låne produkter etter behov.

Når du leverer tilbake produktet bekrefter du at det er i god stand eller om det er defekt. Hvis det er defekt på noen måte, bestiller skapet automatisk vedlikehold, inspeksjon og kalibrering for artikkelen. På den måten kan du føle deg trygg på at eventuelle defekte produkter ikke utgjør noen kvalitets- eller miljørisiko.

Brukeren identifiserer seg med den nøkkeltaggen som brukes innenfor din bedrift, eller med en id-tag som leveres av oss.

Skapet kan utstyres med eluttak, slik at for eksempel batteriverktøy alltid kan være fulladet når brukeren vil låne det.

FORDELER:

  • Verktøy og vern er ikke bare kontinuerlig tilgjengelig, men også intakte og funksjonsdyktige
  • Behovet for utstyr reduseres, fordi bruken av utstyret optimeres.
  • Utstyret holdes i bedre stand når vedlikehold bestilles automatisk
  • Statistikk og oppfølging