Nesten alt kan limes

Lim kan være utrolig sterkt. Så sterkt at liming i mange tilfeller erstatter sveising, for eksempel i bilindustrien. Men det finnes utrolig mange forskjellige limprodukter, og noen ganger kan det være vanskelig å vite hvilket lim man skal velge. Det kan vi i TOOLS hjelpe deg med.

Tradisjonelt kan vi skille mellom stive og sterke plastbaserte lim, og mer fleksible gummibaserte lim. Gummilimene er ikke like sterke som plastlimene, men ved en del type applikasjoner trenger man en fleksibilitet og slagfasthet som plastlimene ikke gir.

Limeartikkel_800_B.jpgThomas Føreland hos TOOLS i Bærum sier at det går mye av de sterke og fleksible ms-polymer-limene.


Styrke vs. fleksibilitet
Det første man må spørre seg om når man skal velge lim, er altså hvilken styrke og hvilken fleksibilitet man er avhengig av å oppnå.

I industrien bruker man mye plastbaserte lim, hvor man trenger stivheten og styrken til disse limene. Innen byggfaget, hvor det er behov for mer fleksibilitet i sammenføyningene, brukes det mer gummibaser.

— Det er lim i kategorien gummibaser det går aller mest av hos oss, sier Thomas Føreland hos TOOLS i Bærum, og holder opp en patron Fix All High Tack fra Soudal, som er bestselgeren akkurat her.

Det finnes også hybridlim, som Loctite HY4070, hvor man har blandet cyanoakrylatlim og akryllim. Cyanoakrylat er hovedbestanddelen i et superlim. Det har gitt et lim som er raskt, sterkt, og som kan feste på de fleste materialer, slik som superlim, men som har fleksibiliteten til et akryllim.

Varme er den største begrensningen
Etter at man har stilt spørsmålet om styrke og fleksibilitet, må man spørre seg om limfugen kommer til å bli utsatt for varme, og hvor varmt det eventuelt vil bli.

Tenker man på industriell liming med plastiske, sterke lim og høye belastninger, så vil ofte begrensningen i temperatur ligge på 200-230 grader. Men silikonlim, som er et forholdsvis svakt lim, er det som går høyest i temperatur. Da er begrensningen 350 grader.

Det er også lurt å vurdere om det blir behov for å ta opp igjen limfugen senere. Har man anledning til å bruke varme som svekkende effekt, vil man kunne ta fra hverandre de fleste limte sammenføyninger. Kan man ikke varme opp, for eksempel fordi det er elektronikk i nærheten, men likevel er avhengig av å ha det opp igjen senere, kan man ikke velge en like sterk type lim.

Limeartikkel_800_F.jpgLes instruksjonene på baksiden før du limer, eller sjekk teknisk datablad, anbefaler Thomas Føreland.


Er det noe som absolutt ikke kan limes?
PP, PE, PPFE og silikon krever overflatebehandling med corona, plasma eller primer for å kunne limes. PPFE, eller teflon, er jo et materiale som i utgangspunktet ikke skulle gi noe feste, og hvis du primer det vil det være akkurat på grensen av hva som er limbart.

Men bortsett fra disse stoffene så kan det meste limes uten altfor store problemer. Men for å få et 100% resultat, må man gjøre forberedelsene på riktig måte.  Det er anbefalt å bruke egnet rensestoff, og hvis mulig bør man pusse eller rubbe fine flater for å få skape optimal heft for limet.

Eliminerer korrosjonsproblemer og mikrobevegelser

Men lim har flere fordeler utover selve sammenføyningen. En av grunnene til at bilindustrien i stadig økende grad limer karosserier, i stedet for å sveise, er at man unngår rust i sveisen.

Mye av det som var helt opplagt å sveise før, har man gått over til å lime, fordi det er bedre på sikt. På karosserier er det da snakk om plastiske lim.

Også når det gjelder presspasninger har limet en korrosjonshemmende funksjon. En presspasning kan løsne over tid fordi det har kommet rust på overflatene. Den rusten oppstår på grunn av mikrobevegelser som skaper spenning mellom materialene. Med liming fjerner man disse mikrobevegelsene, og dermed unngås korrosjon.

Mikrobevergelser er også grunnen til det er lurt å bruke lim i form av skrusikring/ gjengelås på alle typer skrudde sammenføyninger. Selv en nylock-mutter vil kunne vibrere utover helt til det ikke er noe som skyver lenger. Den vil ikke falle av og inn i noe, men da er det plutselig bevegelser i den sammenføyningen man trodde var forspent. Med skrusikring har man en 100% fastsetting helt til man selv bestemmer seg for å ha det opp igjen.

Lim i form av skrusikring/ gjengelås er også en effektiv korrosjonshindrer hvis man må skru i materialer som i utgangspunktet ikke går sammen.

Fester man en skrue av stål i gods av aluminium, vil den etter en tid kunne dras rett ut av godset. Aluminiumsgjengene «ofrer» seg for å beskytte stålgjengene fra å korrodere ved å løse seg opp og gå over på stålgjengene. Men bruker man skrusikring, vil det virke isolerende mellom materialene.

Limeartikkel_600_E.jpgEnten du skal ha hurtiglim, gjengelås, fugelim, kontaktlim eller trelim, så får du tips og råd av blide medarbeidere som Thomas Føreland i TOOLS-butikken.


HMS og hvite datablader
Lim handler om kjemi, og derfor er det viktig å lese teknisk datablad for limet du har vagt. Der vil det alltid stå hvilke forsiktighetsregler som gjelder for det aktuelle limet.

Et av gjennombruddene innen limteknologi var da man på 1990-tallet gikk fra å bruke polyuretan til ms-polymer. Polyuretanlimene inneholdt nemlig såkalte isocyanater, som frigjøres under herdingen og kan gi både allergi og astma.

Disse ms-polymerene har både den fordelen at de er fri for isocyanater, og at de kan feste til både tre, aluminum og glass uten å måtte bruke en primer, slik man måtte med polyuretanlim.

— Disse Fix All High Tack-limene tilhører denne ms-polymer-familien. De er både sterke og fleksible, og fester på nesten alt, sier Føreland.

Det har foregått en utvikling mot limprodukter som er mindre skadelige enn før, og det finnes nå flere limprodukter med hvite datablader.

Loctite har for eksempel to skrusikringer, en lagerlås, en gjengetetter og en flenstetter som alle tilhører en ny familie av produkter som det ikke er krav til faremerking på. De har silikon som ikke er merkepliktig, og superlim som ikke lenger har utropstegnet på flaska. Enkelte som blitt allergisk mot hurtiglim, har kunne fortsette å jobbe med dette nye limet.

— Vi har jo kontaktlim i sprayform også, og det er jo også et lim som krever at man tenker HMS, sier Føreland.

Her skal man vente på en avdunsting av løsemidler før man sitter igjen med en klebrig flate som man limer på. For å sikre seg mot at man drar i seg uønskede stoffer når man limer med kontaktlim, bør brukeren beskytte seg ved hjelp av friskluftanlegg eller maske.

Her finner du flere produkter innen lim.