Nei, du kan ikke bruke hvilken som helst stige. Dette er grunnen.Om regelverk rundt arbeid i høyden forvirrer deg, er du garantert ikke alene. I utgangspunktet er det arbeidstilsynets regelverk som gjelder, blant annet produsentforskriften, som sier noe om typegodkjenning og norsk bruksanvisning.

Men en ting er hva forskriftene krever. En annen ting er hva entreprenøren du skal jobbe for krever. Det er nemlig mange år siden enkelte store entreprenører satte fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden, og innførte strengere krav til stiger og trappestiger enn myndighetene.

Zarges begynte etter hvert å merke de ekstra sikre stigeproduktene med nettopp nettopp «Ekstra sikker», men det var behov for en mer offisiell merkeordning i bransjen. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, EBA, inviterte derfor de største aktørene, inkludert de to største stigeleverandørene i Norge til å lage en felles standard.

Merkeordningen «Bra arbeidsmiljøvalg»

Den ferdige EBA-standarden ble presentert i desember 2017, signert av entreprenører som Skanska, Veidekke, NCC, Peab, BetonmastHæhre, Backe og Kruse Smith, samtidig med lanseringen av merkeordningen «Bra arbeidsmiljøvalg».

— Dette grønne merket skal gjøre det lettere å velge de sikre stigeproduktene, og er samtidig en garanti for at produktet er godkjent der hvor EBA-reglene gjelder, sier Jørn Antrobus-Johannessen, som er kategorisjef i TOOLS.

Her er stigeproduktene inndelt i fire kategorier etter høyden på ståplanet på produktet. Nivå 1 er for arbeidsbukker på opptil 50 cm, nivå 2 for trappestiger opptil 125 cm, nivå 3 for arbeidsplattformer fra 125 til 200 cm, og nivå 4 for arbeidsplattformer over 200 cm.

— Legg merke til at det ikke er noen tradisjonelle stiger under denne merkeordningen, verken skyvestiger eller teleskopstiger, sier Antrobus-Johannessen, mens han viser fram en av de virkelige storselgernerne, en trappestige fra Zarges med gummierte forkanter på trinnene.

Tradisjonelle stiger er altså ikke ansett som sikre nok av EBA, men det betyr ikke at de aldri kan brukes. Det kommer rett og slett an på hvem brukeren skal jobbe for — om det er en byggmester som skal drive vedlikehold og arbeid på eneboliger og hytter, eller om man er innleid hos et av de store entreprenørselskapene.

Kategorisjef i TOOLS, Jørn Antrobus-Johannessen, med en av de mange trappene som er å finne i butikkene.


Strengere produksjonskrav

En byggmester som opererer i egen regi er bundet av myndighetskravene og ikke EBA-kravene, noe som åpner for både stiger og gardintrapper som er høyere enn 1,25 meter.

Men det har også kommet oppdateringer av produksjonsstandarden for stiger.

EN131 har blitt oppdatert til EN131-1+2, som blant annet krever stabiliserende tverrfot på anliggende stiger over 3 meter, samt at det skilles mellom profesjonelle og ikke-profesjonelle produkter, der testkravene til proffstiger er strengere enn for hobbystiger. I næring nytter det altså ikke å komme med en hobbystige, selv om den oppfyller EN131-1+2 som ikke-profesjonell stige.

Produsentforskriften og forskrift om utførelse av arbeid legger et viktig ansvar hos enhver arbeidsgiver om at arbeid i høyden utføres etter gjeldende sikkerhetsstandarder og at brukeren har utstyrsspesifikk opplæring. De vanligste stigerelaterte ulykkene skjer når stigen sklir som følge av glatt underlag, feil vinkel, utslitte stigesko, eller at brukeren tar for store sjanser. Derfor er riktig opplæring og gode holdninger viktig.

Legg merke til det grønne merket «Bra arbeidsmiljøvalg» på stigen, sier Jørn Antrobus-Johannessen. Det forteller at stigen er i henhold til en såkalte EBA-standarden.


Stigekontroll

— Det er viktig å se over produktet før det brukes, sier Antrobus-Johannessen, og demonstrerer mekanismen som låser trappestigen i posisjon, slik at den ikke klapper sammen under bruk.

Er det gummiknotter under alle fire beina slik at en trappestige ikke vipper? Er det noen trinn eller andre deler som er løse? Er alle sammenføyninger i orden? Er noe bøyd, eller er det noen antydning til sprekkdannelser? Det er ting man bør sjekke før bruk.

Det er også mulig å ta med stigen til TOOLS for årlig stigekontroll. Det er en kontroll hvor en rekke sjekkpunkter føres inn i et kontrollskjema. Hvis bedriften velger å gjøre dette, skal det inn i HMS-permen og man skal fortsette å gjøre det hvert år.

Slik velger du rett stigeprodukt

Selv med kunnskap om regelverket i bakhånd kan det være vanskelig å velge blant alle de ulike stigeproduktene som finnes for proffbrukere. Disse fem rådene guider deg i riktig retning.


Fungerer låsemekanismen som den skal? Er det gummiknotter på alle fire beina? Er det løse deler eller tegn til skader? Ikke ta den i bruk dersom noe ikke er i orden.


1. Hvor høyt skal du jobbe?

Du vet jo gjerne hvor høyt du skal jobbe, og vi regner arbeidshøyde som maksimalt to meter over ståhøyde. Skal du jobbe på 3 meter, må du minimum kunne stå på 1 meter.

2. Hvor mye plass har du på arbeidsplassen?

De store entreprenørene ønsker gjerne at du skal bruke plattformer med god ståflate, eller små håndverkerstillaser som du kan bevege deg litt på. Men det er jo ikke praktisk inne på et lite bad. Ta derfor arbeidsplassen i betraktning når du velger stigeprodukt.

3. Hvor mye skal den brukes?

Bruker man stigen mye, bør man investere i komfort. For installatører som bruker en gardintrapp mange timer hver eneste dag, finnes det f.eks. gummierte forkanter slik at brukeren kan hvile leggen mot en myk gummikant i stedet for en hard aluminiumsprofil. For en håndverker som bare bruker en gardintrapp av og til er ikke dette like viktig.

4. Skal stigen transporteres?

Hvis du må parkere en bil med en trappestige til 3-4000 kroner på taket i gaten over natten, bør stigen sikres mot tyveri. Da må du sørge for at takstativet ditt har låsebraketter som passer til stigen. Alternativt kan du vurdere om du klarer deg med en stige som får plass inne i kassebilen. Det finnes braketter til å feste oppunder taket på kassa på bilen som du bare trer stigen inn på

5. Hvem skal du jobbe for?

Undersøk hvilket regelverk som gjelder der du skal jobbe. Er det EBA-standarden som gjelder, har du merkeordningen «Bra arbeidsmiljøvalg» til hjelp.
«Bra arbeidsmiljøvalg» er en merkeordning som forteller at produktet er i henhold til EBAs strenge regler om arbeid i høyden.