aandedrett-front.jpg

Tips til bruk av åndedrettsvern

Støv og farlige gasser på arbeidsplassen kan være svært farlig. Men med riktig tiltak og beskyttelse, tilpasset arbeidsform og miljø, er mye gjort.

 

Det er svært viktig å beskytte inngangspartiene til vårt åndedrettssystem, munn og nese. Arbeid i miljøer med mye støv eller gasser øker risikoen for blant annet lungesykdommer og ulike former kreft. Konsekvensen av å slurve med vern av åndedrett kan med andre ord bli alvorlig.

Se vårt utvalg av åndedrettsvern i nettbutikken

For at dine luftveier og lunger skal fungere godt både i dag og i framtiden, er det viktig at du beskytter dem mot skadelige partikler og gasser. Åndedrettsvern kan deles inn i to hovedgrupper:

Filtrerende åndedrettsvern (filterbeskyttelse): Luften går gjennom et filter som renser luften. Filtre fjerner forurensninger, men tilfører ikke luften oksygen. Finnes i varianter med hel- og halvmasker med utskiftbare filtre, filtrerende halvmasker og motor- eller vifteassistert åndedrettsvern.

Luftforsynt åndedrettsvern (trykkluftsystem/pressluftapparater): Her får bruker luft fra uforurenset kilde, og verneutstyret er uavhengig av omgivende luft. Denne formen for vern må alltid brukes i tilfeller der luften ikke inneholder nok oksygen, eller der forurensningens art og konsentrasjon er ukjent.

Motor- eller vifteassistert åndedrettsvern - Scott Duraflow viftepakke.
Eksempel på vifteassistert åndedrettsvern - Scott Duraflow viftepakke.

Er ditt åndedrettsvern riktig for deg og ditt arbeid?

  • Velg riktig beskyttelse for dine arbeidsoppgaver, ditt arbeidsmiljø og din ansiktsform. 100 prosent brukstid er viktig. For å kunne bruke åndedrettsvernet hele arbeidsøkten er det avgjørende at det er komfortabelt i bruk og godt tilpasset ansiktet.
  • Grenseverdiene for forurensning i arbeidsatmosfæren er beregnet på en normal arbeidsdag (8 timer). Det betyr at masken bør oppgraderes under lengre skift.
  • Det samme gjelder dersom man anstrenger seg på jobben, og utfører arbeid som gjør at du puster tyngre enn vanlig.
  • Kontroller jevnlig at masken er hel og i orden. Renhold og vedlikehold av åndedrettsvernet etter hver økt er viktig, og er en vesentlig del av beskyttelsen.
  • Alt verneutstyr må kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig av personell med kunnskap og opplæring.
  • Skal det arbeides med asbest, kreves det en tillatelse fra Arbeidstilsynet.
  • For menn: Ta skjegget! Ansiktshår gjør at åndedrettsvernet ikke sitter tett på ansiktet.

Er andre tiltak vurdert?

Før personlig verneutstyr tas i bruk, bør det gjøres en risikoanalyse der man også vurderer alternative måter å fjerne de farlige stoffene på.

Maske for beskyttelse av åndedrett er ofte nødvendig, men andre mulige tiltak bør utredes først. Arbeidstilsynet anbefaler å vurdere følgende:

  1. Erstatt bruken av farlige stoffer med mindre farlige, hvis dette er mulig.
  2. Hvis farlige stoffer er nødvendige å bruke, så fjern forurensningene ved ventilasjon eller andre tekniske tiltak.
  3. Ved fortsatt risiko for eksponering, skal åndedrettsvern brukes.

Er du usikker på hvilke løsninger som kan passe din arbeidsplass? Da kan vi i TOOLS hjelpe deg. Vi tilbyr produkter og tjenester for de fleste arbeidsmiljøer, både personlig verneutstyr (åndedrettsvern) og større løsninger for ventilasjon. Vi skreddersyr løsninger, store og små, til ditt behov.

Se vårt utvalg av åndedrettsvern her