kulelager-havari.jpg

Hvorfor havarerer dine kulelager?

Det er mange årsaker til at lager havarerer. Men ved å sikre korrekt smøring kan du eliminere mer enn 50 prosent av dine lagerhavarier.

Dine lager lever dessverre ikke evig. Men kun én av tre lager lever ut den tiden man kan forvente at de vil holde. Resten havarerer på grunn av årsaker som for eksempel dårlig, for lite eller feil smøring, eller smuss og tilgrising.

Illustrasjonen under viser årsakene til lagerhavari:

1) 36 prosent av alle lager havarerer på grunn av for dårlig, for lite eller feil smøring
2) 16 prosent av alle lager havarerer av ulike andre årsaker
3) 14 prosent av alle lager havarerer på grunn av smuss og tilgrising
4) 34 prosent av alle lager havarerer på grunn av alderdom, at de altså lever ut den tiden man kan regne med at de vil holde

Hvorfor havarerer dine lager?

Av de 36 prosentene av lager som havarerer på grunn av feil smøring, finnes det gode løsninger for å få disse til å vare lenger. Det enkleste for å forhindre lagerhavari er et automatisk smøresystem, som sikrer en lang og problemfri driftstid.

SKF System 24 er en enkel og sikker løsning for smøring av mange lagerapplikasjoner, som sørger for at lagrene ikke havarere like tidlig på grunn av feil smøring.

Fordeler med SKF System 24:

  • Du sikrer at riktig smøremiddel blir brukt og unngår å blande
  • Du sikrer rett mengde til rett tid i et lukket og smussfritt system
  • Du sikrer at lageret alltid har en korrekt smørefilm og unngår metallisk kontakt
  • Du reduserer friksjon som forårsakes av for mye smøremiddel (utvikler varme) og reduserer energiforbruket
  • Du vil også oppleve at mengden brukt smøremiddel blir redusert med 30-50 prosent
  • Du frigjør tid til andre oppgaver som bl.a. inspeksjoner og optimalisering av smørebehovet