Et godt hørselvern kan gjøre en stor forskjell – særlig på sikt

Visste du at mange i yrker som krever hørselvern risikerer å utvikle hørselsskade på det ene øret?

- Det er typisk at de som jobber i støyende omgivelser drar opp hørselvernet på den ene siden for å høre bedre hva en kollega sier. Over tid kan dette føre til hørselsskade.
Dette sier Harald Arne Veisdal i Hultafors Group Norge, som produserer hørselvern fra Hellberg. Disse kvalitetsproduktene inngår i sortimentet til TOOLS.
Veisdal poengterer at det både er brå, høye lyder og den totale mengden støy i løpet av en arbeidsdag som kan gå ut over hørselen.
- De fleste vet at et plutselig smell i et stille rom kan skade hørselen. Det er mer utfordrende å få folk til å forstå at støy over tid på et nivå som ikke virker farlig likevel kan være det.

Harald Arne Veisdal i Hultafors Group Norge

Økt bevissthet


Hørselen vår kan sammenlignes med et glass vann. Tenk deg at du hver dag våkner opp med et tomt glass. Jo mer støy du blir utsatt for gjennom dagen, jo mer øker vannmengden i glasset.
Hvis glasset renner over, knekker følehårene i øret. Da svekkes hørselen permanent.
- Når du sover så hviler øret og «tømmer glasset» for neste dag. Men for at dette skal fungere, er det viktig å begrense eksponeringen for støy fra morgen til kveld.
Veisdal mener at det i arbeidslivet generelt har blitt større bevisst rundt støy.
- Offshorebransjen har gått foran, og byggebransjen har blitt bedre. Særlig på større arbeidsplasser har folk blitt flinkere til å si fra til kolleger. Samtidig er det gjerne på slike arbeidsplasser at det skjer mye, og at behovet for kommunikasjon er størst.

Betydningen av medhør


En god medhørsfunksjon, også kalt aktiv lytting eller omgivelseslyd, kan løse denne utfordringen. I praksis betyr dette at mikrofoner plassert på utsiden av hørselvernet tar inn lyder du trenger, og beskytter mot øvrig støy. Graden av medhør kan justeres eller skrus helt av.
- Medhør bidrar både til at kommunikasjonen med andre går fint – uten behov for å dra opp hørselvernet på ene siden – og til bedre sikkerhet på arbeidsplassen. Står du for eksempel bak en ryggende lastebil så vil du tydelig høre pipingen fra ryggesensoren, mens støyen rundt dempes, forklarer Veisdal.
At kommunikasjon blir valgt foran beskyttelse er ifølge Hellberg Safety blant de vanligste årsakene til skader på hørselen i arbeidslivet. Derfor er det en god investering å gå til anskaffelse av hørselvern som har medhør.

Hørselvern som har medhør gir bedre kommunikasjon og et tryggere arbeidsmiljø, forteller Harald Arne Veisdal

At dialog er lettere å oppfatte, gir også mindre stress i hverdagen. Et støyende arbeidsmiljø fører ikke bare til at risikoen for direkte hørselskader som tinnitus og nedsatt hørsel øker. Det kan også resultere i stress, lavere konsentrasjonsevne og forhøyet risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, muskelplager og høyt blodtrykk.
- I lys av dette er det viktig å velge et godt hørselvern som tilfredsstiller den enkeltes behov.

Musikkstrømming og 50 timers brukstid


Svenske Hellberg Safety har produsert hørselvern siden 1962. Dagens modeller bygger på forskning, erfaring og forståelse for hvor skjør hørselen vår er.
- For de fleste som jobber i byggebransjen er det hørselvern klasse 2 som er det rette. Alle Hellbergs elektroniske hørselvern er klasse 2.
Den mest populære modellen av disse er Xstream, som også gir musikkstrømming over Bluetooth i svært god lydkvalitet. Av spesifikasjoner som stikker seg ut er IPX4-godkjenning for bruk i kraftig regnvær og 50 timers brukstid før lading. Xstream med boom-mikrofon gir god talekvalitet på telefonsamtaler selv i ekstremt støyende omgivelser, og Xstream LD har nivåjusterende aktiv medhørsfunksjon.
Veisdal trekker fram kommunikasjon og komfort som nøkkelord når det kommer til valg av hørselvern.
- Med god kommunikasjon gjennom medhør og god passform er sjansen større for at hørselvernet brukes i tilstrekkelig grad. På sikt kan det gjøre stor forskjell om det sitter på hodet mesteparten av dagen eller om det bare benyttes ved bruk av støyende maskiner.

 

5 tips til riktig bruk av hørselvern:
* Det finnes tre klasser av hørselvern: 1) til hjem/hobbybruk, 2) til bygg og anlegg, og 3) til tungindustri/flyplasser. For de fleste er klasse 2 mest aktuelt i jobbsammenheng.
* Hørselvern som har medhør gir bedre kommunikasjon og et tryggere arbeidsmiljø.
* Ta hensyn til passform med tanke på briller og skjegg. Hellbergs proffe hørselvern leveres enten med vanlig hodebøyle eller hjelmfeste.
* Skal hørselvernet brukes utendørs er det viktig at det tåler regnvær.
* Øreputene blir hardere over tid, noe som går ut over både komfort og støydemping. Det anbefales derfor å skifte hygienesett hver sjette måned.

 


Fakta:
Arbeidstilsynet sier at over 80 dB støy fra omgivelser er skadelig støy. Over 80 dB skal arbeidsgiver disponere hørselsvern, og over 85 dB er det påbudt å bruke.