Vi tar ansvar i den grønne omstillingen.

 

Bærekraft gjennomsyrer i dag hele samfunnet, og dermed også hele TOOLS  og vårt konsern Alligo. Bærekraftsarbeidet er like selvsagt som digitaliseringen. "Det har skjedd enormt mye bare de siste årene".

Vi tar ansvar i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Bærekraft er integrert i all virksomhet. Det handler ikke bare om TOOLS egen påvirkning, sier Susanna Fink, bærekrafts- og kvalitetssjef i Alligo.

blobid1.jpg

Bærekraft inngår i alt fra det personlige møtet med kunden i butikken til samtalen med leverandøren og til det enkelte punkt i den økonomiske rapporten.

-Bærekraft er altså ikke lenger noe som er interessestyrt eller henvises til en bestemt avdeling eller person i avdelingen. Det har skjedd enormt mye bare de siste årene. Ikke minst fordi finansnæringen har fått økt fokus på bærekraftsspørsmålene. Forståelsen har økt generelt, med de store endringene i omverdenen som vi opplever nå.

Alligos økonomisjef Irene Wisenborn Bellander er enig:

 

-TOOLS bærekraftsarbeid skal i fremtiden harmoniseres og redegjøres for sammen med all annen økonomisk informasjon. Det innebærer både økt rapportering og mer styring og kontroll når det gjelder såkalte ikke-økonomiske mål.

image7n7bl.png

Både Fink og Wisenborn Bellander vender tilbake til kompleksiteten rundt et så stort tema som bærekraft. Et par nøkler til fremgang er utdanning og kommunikasjon, både internt og eksternt. Man må nå ut til medarbeidere, kunder og leverandører på alle nivåer. Bærekraftsarbeidet må brytes ned til fakta og nøkkeltall. Til noe som er forståelig for alle. Det må inngå i det daglige arbeidet.

Irene Wisenborn Bellander sammenligner omstillingen med digitaliseringen som alle bransjer har vært gjennom de siste tiårene.

-Den forandret hverdagen vår fullstendig. I dag tenker vi ikke lenger på den som noe nytt.

TOOLS visjon er å være bransjeledende på bærekraft. Det skal skje i tett dialog og samarbeid med leverandører, medarbeidere og kunder.

-Samtidig må vi hele tiden fortsette utviklingen av bærekraftsarbeidet oppstrøms i verdikjeden. Der kan vi påvirke aller mest, sier Susanna Fink.

 

3 BÆREKRAFTIGE STEG FOR FREMTIDEN.

Fokus for TOOLS bærekraftsarbeid ligger innenfor tre områder:


1. TOOLS arbeider for en bærekraftig virksomhet. Vi støtter de globale målene og jobber målbevisst for å bli et mer bærekraftig selskap.

 

2. TOOLS kunder kan være trygge på at det de kjøper av oss. Vi selger sikre produkter av profesjonell kvalitet som blir kjøpt inn og produsert på en bærekraftig måte.

 

3. Vi hjelper kundene å bli mer bærekraftige. Vi arbeider hele tiden for å gjøre sortimentet vårt mer bærekraftig, og vi kan hjelpe kundene å velge mer bærekraftige alternativer.

 

Relaterte artikler