Lukk

Valg og bruk av smøremidler

Kurs i valg og bruk av smøremidler gir en grunnleggende innsikt og forståelse av smøremidler, sammensetninger av disse og hvilke type smøremidler bør brukes på forskjellige jobber.

 

Kurset vil også gi en innføring i tilgjengelig påføringsutstyr og praktisk bruk av dette. Dette er også knyttet opp mot HMS-håndtering av produkter og utstyr, samt sikker bruk av smøremidler og påføringsutstyr.

Målgruppe:

Kurset passer for alle som er i kontakt med smøremidler i produksjon, vedlikehold og service. Spesielt aktuelt for mekanisk industri og mekanikere.

Mål:

Kursets mål er å bevisstgjøre brukeren rundt viktigheten av å benytte riktig smøremiddel til riktig jobb, slik at man unngår driftsstans og kostbare feil.

smoremidler-kurs.jpg

Meld interesse for
Valg og bruk av smøremidler

Dette er en: