Lukk

Kurs for kranbruker (15 timer)

Kurs for kranbruker (15 timer) er et løftekurs som gir operatører av løfteinnretninger og løfteredskap en god grunnleggende teoretisk opplæring i egenkontroll og bruk av enkelt løfteutstyr i jobbsammenheng.

 

Kurset er basert på arbeidsgivers risikovurdering.

Målgruppen for kurset er brukere av traverskraner, søylesvingkraner, lettbanesystemer (KBK) og enkle løfteredskaper, løfteåk og jobber med mer komplekse løfteoperasjoner.

Det anbefales at det gjennomføres en risikovurdering for å kartlegge behov.

Innhold:

  • Oppbygging av forskjellige typer kraner
  • Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter
  • Gjennomgang av forskjellige løfteredskap
  • Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
  • Signaler – tegn
  • Vektbedømmelse – tabellbruk

Generelle opplysninger:
Det stilles ingen spesielle krav til deltager.
Det vil bli utstedt kursbevis etter gjennomført kurs
Ta kontakt for mer informasjon og kartlegging av behov.

sikre-loft-460x460.jpg

Meld interesse for
Kurs for kranbruker (15 timer)

Dette er en: