Lukk

Driftsoptimering av åpne transmisjoner

Driftsoptimering gjøres for å kontrollere at driften er riktig dimensjonert og har riktige komponenter. 

Mange transmisjoner har under sin levetid fått endret driftsforhold og ofte er ny beregning ikke utført med den følge at driften ikke fungerer optimalt eller med høye kostnader. Etter å ha gjennomført en driftsberegning kan man avgjøre om den trenger å bygges om eller oppgraderes.

  • Sammen med driftsansvarlig hos kunde besikter vi driften(e)
  • En forstudie gjøres på stedet for å beslutte optimeringspunkter
  • Beregning av driften(e) utføres
  • Sluttrapport tas frem og presenteres

Mål og hensikt er å:

  • forbedre konkurranseevnegjennom reduserte totalkostnader og økt effektivitet
  • øke utnyttelsen av anlegget og redusere vedlikeholdskostnader
  • redusere energiforbruk og minske miljøpåvirkningen

driftsoptimering.jpg

Meld interesse for
Driftsoptimering av åpne transmisjoner

Dette er en: