Lukk

Avansert lagermontasje

Tjenesten eliminerer manglende kompetanse, utstyr eller utilgjengelig arbeidskraft. Vi har bred erfaring av alt fra presisjonslager til trykkoljemontering av store rullelager.

Vi er spesielt innrettet mot kritisk utstyr innen prosessindustri og kraftproduksjon. Montering innbefatter:

  • Forberedende gjennomgang av arbeidet sammen med kunde
  • Gjennomføring av montering
  • Eventuell igangkjøring
  • Avrapportering på stedet
  • Rapport på arbeidets gjennomføring og eventuelle anbefalinger

Mål og hensikt er å:

  • bidra til redusert totalkostnad og økt maskintilgjengelighet
  • sikre høy kvalitet på montering samt dokumentering av montering med fokus på roterende aksler i kritiske maskiner
  • minske risikoen for driftsforstyrrelser i produksjonen gjennom korrekt montering

avansert_montasje.jpg

Meld interesse for
Avansert lagermontasje

Dette er en: