image78s2o.png

Med en yrkesfaglig utdanning blir du svært ettertraktet på arbeidsmarkedet forteller Bjørnar Valstad (Bilde Petter Rustad og Sindre Hellingsrud)
Yrkesfag i rivende utvikling

 

Foreldre er ikke alltid de beste til å gi utdanningsråd, mener Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.

 

Det går mot 1. mars og søknadsfrist for videregående skole. For mange niendeklassinger rykker datoen nærmere med stormskritt, mens planene for framtiden fortsatt er i det blå. Trekkes man mellom vidt forskjellige alternativer, kan rådene man får være avgjørende.


- Ofte blir det slik at de som er usikre lytter til foreldrene sine. Men det er ikke alltid foreldrene vet best.
Dette sier daglig leder i WorldSkills Norway, Bjørnar Valstad.
TOOLS heier på yrkesfag og alle mulighetene det gir. Som stolt hovedsponsor av WorldSkills har vi snakket med Valstad om hva de ulike utdanningsvalgene kan bety.
WorldSkills er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen til, interessen for og kvaliteten på norsk yrkesutdanning. Valstad er dessuten opptatt av å høyne kunnskapen om hva en yrkesutdanning faktisk innebærer i 2022.


- I min generasjon er det mange som er opphengt i hvordan det var den gang de var unge. De tenker at du har alle dører åpne med studiespesialisering, mens yrkesfag i større grad snevrer inn valgmulighetene. I dag er det snarere tvert imot.

Daglig leder i World Skills understreker at yrkesfagene er inne i en rivende utvikling

 

Ettertraktet arbeidskraft


Utdanningsløpene har nemlig endret seg mye i senere tid.
- Studiespesialisering styrer deg inn mot en høyere utdannelse, og kun det. Med yrkesfag har du også muligheter til å ta høyere utdannelsen, dersom du ønsker dette. I tillegg får du med deg et fagbrev og praktisk erfaring i bagasjen. Denne kombinasjonen er høyt verdsatt blant arbeidsgivere, sier Valstad.
Rundt halvparten av alle søknader til videregående skole har de siste årene gått til yrkesfag. SSB anslår at vi vil trenge 90.000 flere fagarbeidere i 2035, særlig i helsesektoren og innen industrifag og bygg og anlegg er det et stort behov for nye hender.
- Med en yrkesfaglig utdanning blir du svært ettertraktet på arbeidsmarkedet, du kommer raskt ut i jobb og begynner tidlig å tjene penger, samtidig som veien altså er åpen om du vil utdanne deg videre.
Med fagbrev i hånden kan veien til høyere utdanning skje enten gjennom påbygging til generell studiekompetanse eller direkte inntak til høgskoler med fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanse via den såkalte y-veien.

 

Digitalisering og ny tekologi


Valstad understreker at yrkesfagene er inne i en rivende utvikling.
- Selv om det er stor forskjell mellom ulike fag, er det ikke noen tvil om at mange fag har blitt mer komplekse enn før. Digitalisering og ny teknologi spiller en stadig større rolle i de fleste yrker, dette gjenspeiler seg også i yrkesopplæringen.
Denne dreiningen er det mange som ikke har tatt inn over seg.
- Det har vært en inngrodd oppfatning at de skoleflinke helst skal søke studiespesialisering. Men det er viktig å understreke at det er behov for både praktiske ferdigheter og skarpe hoder innen yrkesfag. Faktisk holder elevene i flere av yrkesfagene på med ting som tidligere var på ingeniørhøyskolenivå.


Bruk skolens rådgiver


Sammenlignet med studiespesialisering kan det være vanskelig å ta stilling til en utdanningsvei som spriker i vidt forskjellige retninger. Det finnes rundt 200 ulike yrkesfag fordelt på ti yrkesfaglige utdanningsprogram.
- Men det er ikke slik at du må vite nøyaktig hva du vil bli selv om du begynner på en yrkesutdanning. De fleste utdanningene er lagt opp slik at du starter med det generelle og styrer inn på en mer spesialisert retning underveis, poengterer Valstad.
Hans beste råd er å kartlegge egne interesser og å bruke skolens rådgiver aktivt. I denne prosessen gjelder det å ha et åpent sinn.
Terskelen for å ta utradisjonelle valg er ofte høy. Samtidig kan akkurat disse valgene vise seg å bli ekstra gode.
- I yrker der det er en skjev kjønnsfordeling, stiller man sterkt hvis man går mot strømmen. Det kan føre til helt unike karrieremuligheter.
Valstad oppfordrer foreldre til å snakke med rådgiver sammen med ungdommene, og å sette seg skikkelig inn i hva de ulike alternativene innebærer.
- Hvis man ikke vet hvilke muligheter som finnes, er det vanskelig å gi treffsikre råd. Mange foreldre vet ikke nok om yrkesfag, det er flere myter og misoppfatninger som henger igjen.


Mer krevende enn mange tror


Har du tenkt at karakterene som trengs for å komme inn på et utdanningsløp alene forteller noe om hvor krevende utdanningen er? Da er det bare å tenke om igjen.
- Det er underkommunisert at yrkesfag både praktisk og teoretisk kan være svært krevende. Dette selv om karaktersnittet for å komme inn på en gitt utdannelse er relativt lavt. Motivasjonen og evnene må være der til å lære, det er fagets innhold som er avgjørende, sier Valstad.
Hvordan undervisningen er lagt opp har også mye å si. Jobber man som lærling parallelt med undervisningen, kan det være en kombinasjon som fordrer ekstra innsats.
- Samtidig gir dette en praktisk erfaring som er gull verdt – i tillegg til at du får lønn mens du utdanner deg. Det har også skjedd mye når det gjelder de ulike skolenes evne til å tilpasse seg næringslivets behov.
Enten det blir studiespesialisering eller yrkesfag; det aller viktigste når man setter opp søknadslista er å tørre å ta et valg som er eget.
- Man skal lytte til hjertet, men interessen må ligge i bunnen, i tillegg til at man tar framtidsutsiktene i betraktning. Yrkesfag kan åpne dører til et rikt arbeidsliv, smiler Valstad.


5 ting du kanskje ikke visste om yrkesfag:

 

  1. Yrkesfag står ikke i veien for høyere utdanning, du kan enten bygge på med generell studiekompetanse eller i noen tilfeller gå rett til høyskole/universitet.

  2. Undervisningen i flere av yrkesfagene har innehold som tidligere var på høyere nivå.

  3. De ti yrkesfaglige utdanningsprogrammene åpner for rundt 200 ulike yrkesfag.

  4. Du må ikke velge yrke fra starten. De fleste utdanningene styrer inn på spesialisert utdanning underveis.

  5. Utdanningen gir lønn for de som jobber som lærling, stigende jo lengre ut i læretiden du kommer.