God stemning med VRTEX.jpg

Fremtidens opplæring av sveisere er her

Når studentene først får på seg hjelmen og får elektrodeklypa i hånda, har de ikke lyst å gi seg, de vil bare fortsette og fortsette. Studentene kommer inn på kvelden etter endt skoletid, de setter seg ned og tester og prøver og konkurrerer seg imellom på hvordan de kan bli enda bedre innenfor sveisefaget.

Elever tester sveisesimulator

VRTEX® 360 er en fullskala modell for opplæring av sveisere, nærmere virkeligheten kommer man ikke! Her kan brukeren eller studenten få testet sveisen i bøye-prøver der utøver får tilbakemelding på hva som er gjort feil og hva som må rettes opp for å bli godkjent. Alle parametere loggføres mot brukeren og kan hentes frem til enhver tid.
Sveisemetoder som kan benyttes er for eksempel rørtråd – Mig/Mag, Tig og Elektrodesveising.
Horisontal plate, T-Forbindelser, V-Fuger, 6”rør, 2”rør
Du finner program for sveiseprosedyrer 1G/PA 2F/PB, 2G/PC, 3F/PF-PG, 3G/PF-PG, 4F/PD, 4G/PE

Brukeren får tilgang til teoretisk funksjonalitet som blir vist på dataskjermen med sveiseterminologi og definisjoner for å forbedre ytterligere forståelse.
Virtuell "virkelighetsnær" sveisingstrening erstatter ikke hands-on sveising – men er et supplement som forbedrer den virkelige sveisingen.

VRTEX®-systemet replikerer riktig maskinoppsett. Før man kan "Sveise", må studenten eller brukeren skrive inn riktig materialtype, prosess, gass strøm og strømstyrke / spenning / trådmatehastighet inn i simulatoren.

Sveisetrening med utfordrende stillinger blir enkelt med VRTEX®.
Studentene forstår hva de vil se og føle, før de noensinne plukker opp en ekte sveise pistol
Fra et realistisk sveisebad til nøyaktig lyder og bevegelser. Studentene lærer nesten sømløs overføring til "ekte" sveising ved å benytte VRTEX® i sveiseopplæringen.

Studentene kan så flytte seg fra en VRTEX®-maskin og inn i ekte sveisetrening. Studentene vil da være trygg på parametere - oppsett og sveiseprosedyrer.

Fordelene med å kunne simulere sveising i et skolemiljø er at studentene kan lære sveising mye raskere i forhold til vanlig konvensjonell sveising.

I Norge er det stor etterspørsel etter faglærte sveisere med riktig kompetanse. Det er på høy tid å investere i kompetanseheving, men det er også viktig at vi i Norge gjør det vi kan for at flere ungdom velger yrkesfag og sveisefaget.

Dagens ungdom - den fremtidige arbeidsstyrken - er storforbrukere av virtuell teknologi på andre arenaer som de selv oppsøker fordi de har lyst.
Det betyr at taktikken for å engasjere ungdom må endres og det er her virtuell sveising kommer inn i bilde som et attraktivt verktøy som gjør sveising gøy og interessant for ungdom.

Virtual Realty-sveising er ideell som:

  • Et interaktivt, engasjerende læringsverktøy.
  • Et screenings verktøy for testing av sveiseferdigheter.
  • Et verktøy som gjør at ungdom får lyst til å velge sveisefaget

Demo av sveisesimulatoren

Her gir vi deg noen av fordelene med denne sveisesimulatoren utover at det er veldig gøy:

  • Gir store besparelser av materialer og energi
  • Grønt alternativ, ingen utslipp av farlige gasser, ingen sveiseblink, ingen brannskader
  • HMS. Studentene må gjennom et HMS-program hver eneste gang slik at de lærer hva kravene er
  • Mengdetrening. Studentene får nå mulighet til å sveise "mye" noe som har vært en mangelvare
  • Sertifiseringsgraden går oppover. Ca 43% flere består
  • All opplæring blir dokumentert og lagret
  • Måle og registrer sanntidsresultater. Du får umiddelbart se alle resultater av kvaliteten på sveisejobben som er utført.

Det er veldig fint å se at studentene har mulighet til å prøve seg litt før de kommer ut i den faktiske hverdagen.

Denne sveisesimulatoren vil ikke bare være et utrolig nyttig opplæringsverktøy for yrkesskolen, den vil også være nyttig for bedrifter som jobber med sveising og som har fokus på opplæring og utvikling av medarbeidere.

 

Med sveisesimulering kan bedrifter spare store utgifter ved å la sveisere lære seg de riktige sveiseparametere i simulatoren, før de skal sveise "skarpt".

For mer informasjon ta kontakt med:

Ta kontakt med Morten Gran

Ta kontakt med Arne Morsdal

Relaterte artikler