TOOLS ønsker flere kvinner

med på laget

 

Mye har blitt bedre når det kommer til andelen kvinner og kvinnelige ledere i TOOLS, men vi har fortsatt en vei å gå, sier vår egen HR-sjef, Unni Stene, når vi slår av en prat med henne på hovedkontoret til TOOLS.

I TOOLS jobber vi aktivt med mangfold og likestilling når vi skal rekruttere nye medarbeidere. Noe av det vi har målfestet i TOOLS, er å øke andelen kvinnelige ledere. Dersom vi går 10 år tilbake i tid så hadde vi nesten ingen kvinnelige ledere i TOOLS. Siden den gang har vi fått 8 kvinnelige butikksjefer og 3 kvinner i ledergruppen. Det går altså i riktig retning, men her er det fortsatt mye å gjøre, legger Unni til.


Vi ønsker et mangfold av kollegaer med ulik alder, kjønn og bakgrunn fordi vi er helt sikre på at dette vil styrke arbeidsplassen vår og fordi dette vil bidra til et godt arbeidsmiljø, og vi blir en mer attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg flere dyktige medarbeidere.


Nå som vi feirer 8. mars, har du en oppfordring til kvinner der ute? JA – det har jeg, sier Unni, med et stort smil. Dersom du som kvinne har et ønske om å bli leder, ta sjansen, søk på drømmejobben. Du må våge. Vi i TOOLS opererer i en relativt mannsdominert bransje og mange av våre medarbeidere er menn, både blant uteselgere og butikkselgere. Men de kvinnene som har søkt seg til oss, hevder seg bra blant gutta. Vi har gode opplæringsmuligheter og et inkluderende arbeidsmiljø. Dersom det kommer kvalifiserte søknader til våre utlyste stillinger, så skal ikke kjønn, alder, bakgrunn eller religion stå i veien for å få jobb hos oss, slår Unni fast.