TOOLS AS har inngått avtale med Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS (FIAS)

FIAS (Fiskerinæringens innkjøpsselskap) er et selskap som er heleid av medlemmene. Selskapet bistår fiskeri og havbruksnæringen med å inngå felles innkjøpsavtaler. Det er rundt 1000 medlemsbedrifter. Disse vil få handle på en felles innkjøpsavtale hos TOOLS. FIAS har i dag en rekke leverandøravtaler med alt fra forsikring til helsetjenester og forbruksartikler.

Daglig leder, Frode Kvamstad fra FIAS og Trond O Karlsen fra TOOLS-Trondheim er godt fornøyd med den nye avtalen.

FIAS er et selskap som har 0 profitt som mål. Evt overskudd går tilbake til medlemmene. FIAS bidrar til oss leverandører gjennom tilbakemeldinger av ønsker fra medlemmene. De er også behjelpelig med å kunne etablere kontakt og informasjon ut til sine medlemmer.

Gjennom denne avtalen har TOOLS forpliktet seg til å følge opp medlemmene, avtalen er derfor et viktig verktøy for TOOLS satsing mot fiskeri og havbruks næringen.

Med dette blir TOOLS AS en ny leverandør på blant annet verktøy, maskiner, festemidler, lager og mye annet innen drift og vedlikeholds-produkter. Vi har butikker på 46 steder i Norge og er godt representert langs kysten av Norge.

TOOLS er Norges ledende leverandør av verktøy, maskiner, arbeidsklær, personlig verneutstyr og industrielt forbruksmateriell. Med over 500 kompetente rådgivere i Norge bidrar vi til å gjøre våre kunders drift enklere, sikrere og mer lønnsom. Vi bistår i valg av riktige produkter, og skreddersyr optimale leveringsløsninger slik at arbeidet blir utført på en effektiv og sikker måte.

Sortimentet til TOOLS består av utstyr for profesjonelle brukere som er delt inn i seks områder.

• Verktøy og Maskiner

• Forbruksmateriell

• Arbeidsklær og Personlig verneutstyr

• Arbeidsplassutstyr

• Festeteknikk

• Industrikomponenter

Hvem som helst kan levere verktøy og utstyr, men vi i TOOLS streber hver eneste dag for å få forståelse for helheten og for kundens behov. Utfra dette kan vi utvikle og tilby helhetsløsninger som alltid vil være tilpasset din virksomhet og nettopp det du trenger. I tillegg til varer tilbyr også TOOLS tjenester og kurs for å øke effektiviteten og redusere faren for skader i din bedrift. Vi kan tilby alt fra opplæring i riktig bruk av personlig verneutstyr og miljøsikring, til å skreddersy effektive leveringsløsninger. Dette er tiltak vi vet vil påvirke lønnsomheten i positiv retning.

Du finner oss på 46 steder i Norge, eller du kan besøke vår nett-butikk som er åpen til alle døgnets tider.