arbeid-i-hoyden.jpg

Regelbrudd ved arbeid i høyden: Nå skjerpes reaksjonene

I 2016 ble det avdekket hele 580 brudd på regler som skal sikre arbeidstakere som arbeider i høyden. Nå vil Arbeidstilsynet framover gi flere overtredelsesgebyr for ulovlig arbeid i høyden.

 

Også virksomheter som blir stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, må forvente strengere reaksjoner, melder Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet mener slike brudd på regelverket er kritikkverdige og alvorlige. Virksomheter som ikke følger lover og regler kan derfor vente seg å bli møtt med strenge reaksjoner framover. Et gebyr for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden vil sjelden være under 50 000 kroner.

Mange bryter reglene

I 2016 ble det avdekket hele 580 brudd på regler som skal sikre arbeidstakere som arbeider i høyden. Arbeidstilsynet finner flest brudd i bygge- og anleggsbransjen, og ofte er utenlandske arbeidstakere involvert.

– Arbeidstilsynet ser alvorlig på dette, og vi har tro på at mer bruk av gebyr vil få ned antallet lovbrudd, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim Webb.

Kurs fra TOOLS: Fallsikring og arbeid i høyden

Fare for liv og helse

Også antallet stans av virksomheter der det er fare for arbeidstakernes liv eller helse, er høyt. I 2016 ble det fattet 736 vedtak om stans ved overhengende fare.

Når en aktivitet eller virksomhet blir stanset på grunn av fare for liv og helse, finnes det i tillegg ofte kritikkverdige brudd på andre regler, for eksempel om HMS-arbeid og internkontroll.

Arbeidstilsynet vil slå hardere ned på aktivitet med alvorlig fare for liv og helse, ved enten overtredelsesgebyr eller anmeldelse. Tilsynet gir overtredelsesgebyr ved kritikkverdige forhold og alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og forskrifter.

Gebyrene varierer i størrelse etter blant annet alvorlighetsgrad, virksomhetens økonomi og om det er gjentatte brudd. Gebyrene har en øvre grense på 15 G (ca. 1 400 000 kroner).

Har du og din virksomhet tilstrekkelig kunnskap om arbeid i høyden? TOOLS tilbyr en rekke kurs i bruk av fallsikringsutstyr, samt gjennomfører kontroll av både seler og liner. Se mer om kurs og tjenester relatert til arbeid i høyden og fallsikring her.