NHO-kompetansebarometer.jpg

NHO-rapport: «Alle» vil ha håndverkere

Ferske tall fra NHOs kompetansebarometer viser at håndverksfag er den fagkompetansen flest norske bedrifter vil ha behov for i årene framover.


I rapporten fra NHO framgår det at håndverksfag oppgis av flest bedrifter. Hele 51 prosent av de over 5000 bedriftene som har svart på undersøkelsen oppgir at de i «i stor grad» eller «i noen grad» har behov for håndverksfag.

Det er tre fagområder som særlig peker seg ut – og som bedriftene sier de vil trenge mer av de neste fem årene. Det er:

 • Fagarbeidere i håndverksfag (51 prosent)
 • Ingeniører og teknologer (46 prosent)
 • Folk med kompetanse innenfor samfunnsfag, juridiske og administrative fag (35 prosent)

Årets undersøkelse bekrefter dermed sentrale funn fra tidligere undersøkelser.

– Etterspørselen etter fagarbeidere og teknologer er fremdeles stor blant NHOs medlemsbedrifter. Flere må få kunnskap om alle muligheten yrkesfag gir, og vi trenger et teknologiløft i hele utdanningssystemet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Andel NHO-bedrifter som i stor eller noen grad har behov for følgende fagkompetanser de neste fem årene (N=5557)
Andel NHO-bedrifter som i stor eller noen grad har behov for følgende fagkompetanser de neste fem årene (N=5557).  Kilde: NHOs Kompetansebarometer 2017.

Når det gjelder utdanningsnivå, melder bedriftene om et spesielt stort behov for kompetanse fra yrkesfag og fagskole.

Nesten 6 av 10 bedrifter sier det er aktuelt å øke kompetansen til de ansatte gjennom å legge til rette for at de tar fagbrev eller svennebrev.

– Det viser en stor vilje hos virksomheter til å gi ufaglærte formell kompetanse, sier Skogen Lund.

TOOLS er hovedsponsor for WorldSkills Norway og Norges yrkeslandslag. Som sponsor for WorldSkills og yrkeslandslaget ønsker TOOLS å bidra til å høyne statusen til yrkesfagene i Norge.

Dette er kompetansebarometeret:

 • NHOs kompetansebarometer er en årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter
 • Gjennomført av NIFU mai 2017
 • 5 557 bedrifter har svart
 • En bedrift er ett svar uavhengig av bedriftens størrelse
 • Skal bidra med grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet
 • Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje
 • Nyttig for unge som står overfor utdanningsvalg
 • Kompetanse er her definert som summen av kunnskap og ferdigheter som man har tilegnet seg gjennom, utdanning, arbeid og annen erfaring.
 • Bedriftene har blitt bedt om å svare i tidsperspektivet «de neste fem årene»