Håndverkere: Byggere av fremtidens Norge

Anas Jarrari 1.jpg

Anas Jarrari sin anbefaling til de unge som skal velge yrkesvei: Velg en retning som interesserer og motiverer deg

I en verden preget av teknologi og digitalisering er det lett å undervurdere verdien av håndverkere og yrkesfag. Men i årene som kommer vil behovet for dyktige håndverkere i Norge være større enn noensinne. Disse fagfolkene, som Anas Jarrari, en 22 år gammel elektriker bosatt i Oslo, er avgjørende for å bygge og opprettholde infrastruktur, samt skape en mer bærekraftig fremtid.

Anas Jarrari, som arbeider som elektriker hos Oneco Elektro AS, er en av de mange dyktige håndverkerne i Norge. Som en av årets nominerte til prisen Norges Hyggeligste Håndverker, deler han sin erfaring og visdom med håpefulle unge som står overfor valget om videregående utdanning. Hans råd er klart og tydelig: Velg en retning som interesserer og motiverer deg, samt gir deg muligheten til å utvikle dine ferdigheter.

Et lett valg

Jarrari`s valg på elektrofaget var et resultat av inspirasjon fra tydelige rollemodeller, praktisk innsikt og kunnskap om videre karrieremuligheter.
– Jeg ble inspirert av de som allerede hadde lykkes i faget, og så potensialet for personlig vekst og troen på at elektrofaget kunne gi både faglig tilfredsstillelse og gode jobbmuligheter i fremtiden, forteller Jarrari.
Med et tydelig innblikk i det praktiske, fikk han lære om blant annet installasjon av elektriske systemer, arbeid med elektriske apparater og løsning av tekniske utfordringer. En praktisk tilnærming som appellerte til ham, da han alltid har likt å jobbe med hendene og se konkrete resultater av sitt arbeid.

Anas Jarrari 2.jpg

Jarrari har alltid har likt å jobbe med hendene og se konkrete resultater av sitt arbeid.

– Ikke bare ble jeg kjent med de praktiske aspektene, men jeg ble også informert om de ulike karrieremulighetene innenfor elektrofaget. Jeg oppdaget muligheten for videre studier og spesialisering innenfor områder som automatisering, fornybar energi og bærekraftige løsninger. Dette åpnet opp for en variert og utfordrende karriere, hvor jeg har kunnet fortsette å utvikle meg, og nå kan bidra til en mer bærekraftig fremtid, sier han.
Et engasjement som har satt sine spor i bransjen.

Nominert til pris

En som støtter og promoterer håndverkere og yrkesfag, er leverandøren TOOLS. Som en ledende leverandør av verktøy og utstyr for håndverksbransjen ønsker de å fremme verdien av håndverksyrker og motivere unge til å velge denne veien. TOOLS sponser ulike arrangementer og konkurranser som Norges Hyggeligste Håndverker og World Skills, der unge håndverkere får muligheten til å vise frem sine ferdigheter og konkurrere på internasjonalt nivå.

Jarrari er selv nominert til prisen Norges Hyggeligste Håndverker, og er et levende eksempel på dedikasjonen og lidenskapen som finnes blant håndverkere i Norge. Gjennom hans arbeid som elektriker har han oppnådd mestringsfølelse, kreativitet og utviklet verdifulle egenskaper.
– Jeg oppfordrer mine kommende kolleger til å være tålmodige og vedvarende. En karriere som håndverker kan ta tid å bygge opp, men med hardt arbeid og en positiv innstilling kan man oppnå sine mål og drømmer. Det er også viktig å være fleksibel og tilpasningsdyktig i en stadig skiftende arbeidsverden, samt å fortsette å lære og utvikle seg selv og sine ferdigheter, sier han.

Trygt yrke med gode jobbmuligheter

Jarrari er takknemlig for den støtten og oppfølgingen han har fått i sin læretid hos Oneco. Han har blitt omgitt av kompetente og pålitelige elektrikere som har delt sin kunnskap og erfaring med ham. Denne oppfølgingen har bidratt til både hans personlige og faglige vekst, og han er svært fornøyd med måten selskapet har ivaretatt ham.
– Læretiden etter at man har gått yrkesfag eller elektrofag varierer avhengig av arbeidsgiveren og arbeidsplassen. Men uansett hvor man går i lære, er det en god mulighet til å opparbeide seg erfaring av kompetente fagfolk, forteller han.

Anas Jarrari 3.jpg

Læretiden etter yrkesfag gir gode muligheter til å opparbeide seg erfaring av kompetente fagfolk, forteller Jarrari.

For etterspørselen etter dyktige håndverkere er konstant, og det er behov for deres ekspertise i ulike sektorer. Med konkurransedyktige lønninger som gjenspeiler deres faglige kompetanse og kritiske rolle i samfunnet, er det en økonomisk stabilitet som gjør det mulig å bygge en solid karriere og sikre økonomisk trygghet.

– Ikke minst er elektrikerfaget preget av et fellesskap med hyggelige og støttende kolleger, både kvinner og menn. Samarbeid er et viktig element i håndverksbransjen, som er med på å skape et positivt og støttende arbeidsmiljø der man kan lære av hverandre og trives på jobben, avslutter han.