Flere jenter inn i yrkesfagene er bra for alle

Økt rekruttering av jenter til håndverksfagene vil bremse den voksende mangelen på yrkesfaglig kompetanse i Norge. Her er hvordan du og din håndverksbedrift kan bidra i dugnaden.

Frem mot 2035 vil Norge ha behov for opp mot 90.000 nye fagarbeidere, viser analyser fra Statistisk sentralbyrå. Dersom utviklingen ikke snur, kan dette få alvorlige følger for norsk næringsliv i fremtiden.

WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for at flere unge skal velge yrkesfag. Daglig leder Bjørnar Valstad mener det er spesielt viktig å få flere jenter til å se hvilke muligheter som finnes innen yrkesfagene.

– Det er dessverre slik at arbeidsmarkedet fortsatt er veldig kjønnsdelt. Det bør ikke være sånn, og det behøver ikke være sånn. Mange jenter søker seg til tradisjonelle yrkesfag, for eksempel innen helse og omsorg, men vi ønsker at flere jenter skal velge tekniske yrkesfag og håndverksyrker. Det tror jeg vil være en fordel både for Norges fremtid – og ikke minst for jentene selv, sier han.

 

Cecilie Brenna fra JC Elektro & Desegn i Oslo ser gjerne at vi får flere jenter inn i håndverkerbransjen. Selv ønsket hun å bli elektriker fordi hun syntes det virket spennende og fordi hun liker å jobbe med praktiske oppgaver og ikke minst bruke hodet.

 

Et sikkert karrierevalg

For det er ikke slik at jenter trenger å velge yrkesfag kun fordi Norge trenger dem. De har mye å vinne på det selv også. Yrkesfag og fagbrev er nemlig en av de sikreste veiene til jobb i fremtiden, ifølge NAV – spesielt for jenter.

– Hvis du er jente og satser på et håndverksyrke, har du sikret deg en trygg og spennende karrierevei med mange muligheter. Kommer du fra videregående som elektriker og jente, står arbeidsgiverne nærmest i kø for å ansette deg. Når jenter kommer inn i håndverksbedrifter ser man nemlig mange positive utslag i arbeidsmiljøet, trivselen og kulturen i bedriften. Det er et enormt pluss for en arbeidsgivers øyne, sier Bjørnar Valstad.

I tillegg er praktisk jobberfaring i læretiden også viktig på CV-en. Rekrutterere understreker ofte hvor viktig det er å få tidlig arbeidserfaring, for å være attraktiv på arbeidsmarkedet.

– Myten om at det å velge yrkesfag lukker mange dører, den er ikke lenger sann. Heller tvert imot. Her vil man ha like mange muligheter som de som har studert allmenfag, i tillegg til å ha en verdifull tilleggskompetanse med i bagasjen. Den er gull verdt samme hva du skal studere videre.

 


Slik kan din bedrift bidra

Kampanjer og informasjonsarbeid er en viktig faktor for å få fart på rekrutteringen til yrkesfagene. Men det finnes også noen grep håndverksbedriftene selv kan ta for å bidra i dugnaden.

– Det å ha gode forbilder som treffer ungdom tror jeg er et av de sterkeste virkemidlene vi har. Vi oppfordrer håndverksbedrifter til å stille opp på yrkesdager for å treffe ungdommen og fortelle om hva disse yrkene går ut på. Gjerne med en kvinnelig håndverker som kan fortelle om hvordan hun ble tatt i mot i bransjen og hvordan hennes arbeidshverdag er. Man trenger de personlige historiene for å vise hvilke muligheter som finnes, sier Valstad.

WorldSkills jobber også med kampanjen Læreplassjeger, hvor målet er å rekruttere flere læreplasser og lærebedrifter.

– Det å bli lærebedrift, kanskje spesielt for jenter, er kjempeviktig for fremtiden til yrkesfagene. Vi vet at det er mange som ikke har lærlinger i dag, og jeg vil gjerne oppfordre dem til å ta imot ungdommen og bli lærebedrift. Det vil komme både ungdommen, Norge og deres bedrift til gode, sier han.

Bjørnar Valstad i WorldSkills

 

TOOLS heier på jentene!

TOOLS er også en aktiv pådriver for likestilling og mangfold i arbeidslivet. Vi har blant annet en egen policy som legger til rette for et aktivt, målrettet og planmessig arbeid med likestilling og mangfold som en naturlig del av virksomheten. Som arbeidsgiver fremmer TOOLS like rettigheter og muligheter for alle, samt at vi forebygger og forhindrer diskriminering på bakgrunn av kjønn, graviditet, omsorgsoppgaver, seksuell legning, med mer.

Vi slutter oss til WorldSkills' ambisjoner for vår bransje, og heier på at flere jenter skal velge yrkesfag! Vi ser at det er bra for alle parter – både for jentene som får en super jobb, arbeidsgiverne som får flere dyktige ansatte og alle håndverkerne som får et enda bedre og mer mangfoldig arbeidsmiljø.

 

Kjenner du Norges hyggeligste håndverker?

Både TOOLS og WorldSkills er med i bransjesamarbeidet rundt den årlige kåringen Norges Hyggeligste Håndverker. I 2021 er det femte gang kåringen arrangeres.

– Vi oppfordrer alle til å gå inn på hyggeligste.no for å nominere sin kanditat. Det er til sammen syv ulike kategorier, hvorav én er for lærlinger. Vi har utrolig mange dyktige og hyggelige lærlinger i Norge, og de fortjener virkelig å bli løftet frem. Jeg oppfordrer derfor håndverksbedriftene til å nominere sine lærlinger som kan være en god kandidat, avslutter Bjørnar Valstad.