stigekontroll-zarges.jpg

Erstatter «skal bare» med kompetanse og stigekontroll

Av alle ulykker i bygg- og anleggsbransjen er det fallulykker som troner på toppen av statistikken. En rapport fra Arbeidstilsynet viser at de fleste ulykkene kunne vært unngått, men hvordan?


Arbeidstilsynet gjennomførte i sommer hele 336 tilsyn i bygg- og anleggsbransjen for å redusere antall fallulykker. Tilsynet stanset arbeidet på hele 2 av 5 byggeplasser grunnet umiddelbar fare for liv og helse. Typiske funn under aksjonen var ustødige stiger nære ved å velte eller skli. 

TOOLS-leverandør Grove Knutsen har gjennom et halvt århundre levert stiger, stillaser, lifter og annet materiell til bransjen. Selskapet mener kompetanseheving, holdningsendringer og solide kontrollrutiner kan bidra til drastisk reduksjon i lignende funn ved fremtidige aksjoner.

– Vi har jobbet med stiger og stillaser i over 50 år, og har derfor tilegnet oss mye kunnskap om utstyr for arbeid i høyden. Vi ser stadig eksempler på bruk og praksis som drastisk øker risikoen for ulykker på arbeidsplassen, forteller Mikkel Gedde i Grove Knutsen.

Typiske eksempler er feil utstyr til arbeidsoppgaven, feil bruk av utstyret, mangel på vedlikehold og kontroll av utstyret, eller at man rett og slett gjør tilpasninger på utstyret uten å tenke på konsekvensene

– Det er derfor kritisk med god opplæring, samt rutinemessig kontroll for å etablere og beholde en trygg arbeidsplass, sier Gedde.

Se utvalget på TOOLS.no:

Satser på kvalitet og god opplæring

I Norge er Zarges den kanskje mest kjente merkevaren til Grove Knutsen. Zarges er Europas ledende stige- og stillasprodusent, og har en solid posisjon i markedet.

– Sikkerhet og kvalitet er den røde tråden i produktene. Derfor har vi som leverandør jobbet systematisk med å sette sammen et sortiment av absolutt høyeste kvalitet, forteller Gedde.

Ifølge produsentforskriften og forskrift om utførelse av arbeid har arbeidsgiver ansvar for å påse at arbeid i høyden utføres etter gjeldende sikkerhetsstandarder. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte har utstyrsspesifikk opplæring, og skal systematisk kontrollere, vedlikeholde og merke utstyret som brukes.

Grove Knutsen og TOOLS hjelper sine kunder med å effektivisere denne prosessen.

– Vi ønsker å bidra til at kontrollrutiner for stiger skal bli noe våre kunder kan gjennomføre med letthet, uten at det går på bekostning av verdifull tid i tidspressede prosjekter. Derfor har vi utviklet et enkelt opplegg med kurs og skjema for regelmessig kontroll av stiger, sier Gedde.

– Dette er et viktig bidrag til å skape lavere terskel for å utføre kontroll av stiger, noe som på sikt vil øke sikkerheten på arbeidsplassen og slik redusere antall stigerelaterte ulykker, forteller han.

Vil du vite mer om stigekontroll? Se kursinformasjon om kontroll av stiger

Når «skal bare» blir farlig

Ifølge rapporten «Ulykker i bygg og anlegg i 2015» fra Arbeidstilsynet utgjør fallulykker totalt 46 prosent av ulykkene i bygg- og anleggsbransjen, og fall fra stige utgjør hele 8 prosent av disse. Rapporten avdekker også at utløsende årsak i 8 av 14 stigerelaterte ulykker er at stigen sklir.

– Det er flere faktorer som kan gjøre arbeid i høyden til en farlig affære. Om en stige sklir og mister tyngdepunktet, forårsakes dette som oftest av glatt underlag, feil vinkel på stigen eller dårlig tilstand på stigeskoene. Andre typiske årsaker til fall fra stige er at man strekker seg for mye til en side slik at tyngdepunktet endres for mye, enten ved at personen mister balansen eller at stigen faller til siden, sier Gedde.

I tillegg trekker Gedde fram det han kaller «risikofylte holdninger». Disse vil også ha en innvirkning som kan øke antallet ulykker.

– Jeg tenker da spesielt på holdninger av typen «skal bare». En «skal bare»-holdning kan nok mange kjenne seg igjen i både privat og på arbeid. Den oppstår når man «bare skal klatre opp og hente noe» eller «bare skal feste noe i taket». Kort fortalt; mye kan skje når man bare skal noe. Den tankeprosessen danner i seg selv grunnlaget for dårlig dømmekraft fordi man ser for seg at man «bare skal gjøre noe kjapt», og at det dermed går på bekostning av sikkerheten.

– Dette er noe vi ofte ser i arbeidssammenheng. Slike holdninger kan forebygges med kompetanse og rutiner, det hjelper tross alt ikke å jobbe med det sikreste utstyret om det brukes på feil måte, påpeker Gedde.

Vil du vite mer? Se kursbeskrivelse og meld interesse for stigekontroll her!

Kontroll av stiger

Arbeidsgiver er ansvarlig for sikkerheten på byggeplassen og skal påse at arbeidstaker benytter riktig og godkjent arbeidsutstyr i henhold til gjeldende standarder og forskrifter.

Det er også krav om tilstrekkelig informasjon og opplæring i bruk av utstyret, og før bruk skal det alltid foretas en risikovurdering av arbeidet som skal utføres. Det skal også foretas en visuell inspeksjon av utstyret som skal benyttes.

Her er de viktigste delene på en stige du skal se etter ved en stigekontroll:

  • Merking: Sjekk merking (godkjenningsmerke, produsentenes merke, merking for bruk, produksjonsdato, illustrasjoner, etc). Stiger skal være merket med gjeldende EN131-standard.
  • Vange- og trinnforbindelse: Sjekk at koblingspunktet mellom trinn og vanger er intakt
  • Vanger: Sjekk særlig nederst på stigen hvor det oftest er skader på vangene. Hvis de er skadet må stigen kastes.
  • Stigesko: Sjekk tilstanden på stigeskoene. Disse må være intakte ellers kan stigen skli.
  • Låsemekanismer: Sjekk at alle anordninger som låser stigen fast i en posisjon er intakt, for eksempel på en skyvestige.
  • Plattform: På trappestiger, sjekk at plattformen (det øverste «trinnet» som låser stigen) er intakt.
  • Avstiverstag: På trappestiger, sjekk at staget stiver av stigen – da blir den mer stabil
  • Verktøybrett: På trappestiger, sjekk forbindelsen mellom vangene og verktøybrettet
  • Sikkerhetstilbehør: Det finnes mye tilbehør for å sikre stiger bedre. Sjekk hva som finnes til din stige.