En elektromotor til 4000 kroner kan bruke strøm for en halv million i løpet av sin levetid

Elmotorer finnes overalt. De driver det aller meste som går rundt i industrien, enten det er snakk om fiskeforedling, treforedling eller aluminiumsproduksjon, de driver ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg.

— Bare på et sykehus er det flere tusen elektromotorer. Oppe på taket der står det flere motorer, antakeligvis på 75 kW.

Dag Einan kikker ut av vinduet og over veien mot nabobygget. Der folk flest ser noen bokser på taket, og kanskje assosierer det med et kjøle- eller ventilasjonsanlegg, ser Einan elektromotorer.

Han er nemlig TOOLS´ fremste ekspert på elektromotorer, et fagfelt som har vært under voldsom utvikling de siste årene på grunn av økt oppmerksomhet rundt energieffektivitet.

Det kan være sterkt lønnsomt å bytte ut en gammel elektromotor, sier Dag Einan i TOOLS.

I Norge, hvor industrien nyter av langt billigere strømpriser enn sine europeiske konkurrenter, har det tradisjonelt vært lite fokus på elektromotorers virkningsgrad. Ikke alle er klar over hvor mye man kan spare

Sterkt lønnsomt å bytte ut gamle motorer

Men Einan setter det i perspektiv og illustrerer med motorene på taket på nabobygget. 75 kW er det samme som 100 hestekrefter, så det er relativt store elektromotorer som veier omlag ett tonn. En type motor som gjerne driver kjøleanlegg og som går døgnet rundt, 7 dager i uka, året rundt.

— Det er 8760 timer i året, så det blir et strømforbruk på 75 x 8760, sier han.

En kjapp titt på kalkulatoren forteller at Einan snakker om et årlig forbruk på 657.000 kWh pr. motor hvert eneste år.

— Mange tenker at dette er så store og kostbare motorer at de bare må få stå i fred. Men faktum er at motorkostnaden kun utgjør 1% av den totale levekostnaden. Energikostnaden er er den aller største, og med slike forbrukstall blir det straks interessant å kunne spare 1-2% på strømforbruket til en stor motor som skal gå i 20-25 år — eller kanskje 6-7% besparelse på en mindre motor, sier han.

Tøffe EU-krav

Det internasjonale energibyrået, IEA, publiserte i 2011 en analyse som sa at ulike typer elektromotorer står for opp mot 45% av verdens totale strømforbruk. Samme år begynte EU å stille krav til virkningsgraden til elektromotorer, for å få forbruket ned.

— Virkningsgraden måler vi fra effekten som går inn i koblingsboksen på motoren til effekten man får ut gjennom akseltapp. Her har du i alle maskiner et tap, men det skal være minst mulig, forteller Einan.

Motorene er klassifisert etter IE-klasser, og produsentene må oppgi om de tilfredsstiller IE2, IE3 eller IE4, der elektromotorer i sistnevnte klasse er de mest energieffektive. Men det er ikke nok å vite hvilken IE-klasse motoren tilhører, fordi kravene innen hver klasse definerer virkningsgrad innen intervaller på flere prosent.

— Hvis du har blitt tilbudt den dårligste IE3-motoren, så er den kanskje bare 0,01% mer effektiv enn den aller beste IE2-motoren, mens prisforskjellen kanskje er 35%. Da er det jo mer lønnsomt å kjøpe IE2-motoren, forklarer Einan.

Derfor er Einans klare anbefaling at man må be om skikkelig dokumentasjon og underlag på den motoren man vurderer å kjøpe, slik at man vet nøyaktig hvilken prosent virkningsgrad det er snakk om.

Høy varme gir økt energiforbruk

— Hva som gir en motor bedre virkningsgrad enn en annen i stor grad industrihemmeligheter, men vi vet at det handler mye om kobberlegeringene som brukes i vinningene og at støpejernslegeringene som motorhusene er laget av kan avlede varme, sier Einan.

Over 99% av det å øke virkningsgraden til en motor går nemlig på å bli kvitt varme på en best mulig og mest mulig effektiv måte. Varme er også den viktigste miljøfaktoren man må se på dersom elektromotorene man har bruker mye strøm eller ikke lever lenge nok.

— En elektromotor som skal gi 15 kW ved 40 grader, klarer mest sannsynlig bare 9-10 kW ved 60 grader, og da må man kompensere med tilførsel av kraft når det er varmt. Her kommer det etter hvert også krav til virkningsgrad i høyere temperaturer.

— Det er her premium-merkene klarer å levere, mens produsentene av kopimotorer ikke lenger henger med. De kan være like store og snurre like fort, men så bruker de strøm som et vondt år, sier Einan.

Noen bytter for ofte

Noen steder bytter man elektromotorer på faste intervaller bare fordi man har gjort det i alle år.

— Men det er ikke sikkert det er riktig å bytte motor hvert femte år bare fordi man har gjort det helt siden 1970-tallet. Det har kommet forbedringer, produktene er utviklet videre. Nå finnes det løsninger som kan både doble og tredoble levetiden på motorene. Dessuten, dersom en elektromotor lever noe særlig mindre enn 15-20 år, bør vi se på om vi kan gjøre noe med miljøet motoren står i, eller om det ikke er mulig, tilpasse motoren til bedre og kunne håndtere miljøet, sier Einan.

Dag Einan viser fram en elektromotor fra WEG, som er blant verdens ledende produsenter.

Det å holde kundene oppdatert på utviklingen og sammen se på hvilke muligheter som ligger i en bedrift, hvor mye bedriften kan spare, er det Einan liker aller best ved jobben.

— I TOOLS kan vi tilfredsstille de aller fleste behov for elektromotorer til norsk industri avslutter Einan.

3 ting å tenke på når man skal bytte ut en gammel elektromotor:

1) Hva skal motoren drive?

2) Hvilket miljø skal den stå i — støv, fukt og varme påvirker levetid og energiforbruk.

3) Vurder det totale kostnadsbildet, inklusive energikostnad og levetid når du velger motor.

Ønsker du gode råd om valg av elektromotor? Ta kontakt


Få nyhetsbrev fra TOOLS:
Motta nyttige tips, gode tilbud og nyheter fra TOOLS som nyhetsbrevabonnent!
Meld deg på her.