bygg-og-anlegg-arbeidstilsy.jpg

Dette er Norges farligste arbeidsplass

Jobber du innenfor bygg- og anleggsbransjen? Da har du det som er landets farligste arbeidsplass, viser ferske tall fra Arbeidstilsynet.

 

I landbasert arbeidsliv ble det i løpet av 2016 registrert 25 arbeidsskadedødsfall i Norge. Det er åtte færre enn året før, og det er heldigvis en positiv trend med tredje året på rad med nedgang i dødsulykker på norske arbeidsplasser.

I perioden fra 2011 til 2016 er det i snitt registrert 40 arbeidsskadedødsfall per år. Tallene er hentet fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister.

Farligst i bygg og anlegg

Det er i bygg- og anleggsbransjen det ble registrert flest ulykker med det mest tragiske utfallet. I 2016 omkom åtte personer i ulykker knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. Fire personer omkom på jobb innenfor transport og fire innenfor landbruk.

Her er Arbeidstilsynets statisitkk for 2016:

Blant de omkomne var det 24 menn og én kvinne. Tre personer omkom i et leirras i Sørum i november. Det var også den eneste arbeidsulykken i 2016 hvor flere personer omkom.

Flest plages av støy

Til sammen mottok arbeidstilsynet 2345 meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2016. Av disse er håndverkere den største yrkesgruppen med 40 prosent meldt. Deretter følger prosess- og maskinoperatører og transportarbeidere (15 prosent), akademiske yrker (12 prosent) og salgs- og serviceyrker (10 prosent).

Det er støy som forårsaker de fleste av meldingene om sykdom til Arbeidstilsynet. 49 prosent av innmeldte skader dreier seg om støy og hørsel. På den positive siden er dette en nedgang fra 67 prosent i 2013.

Sykdommer i åndedrettssystemet er meldt i 12 prosent av meldingene i 2016. Ifølge Arbeidstilsynet har andelen meldinger om sykdommer i åndedrettsystemet vært stabilt mellom 9 prosent og 12 prosent de siste 10 årene.

Hele rapporten fra Arbeidstilsynet kan du lese her.