Lukk

TOOLS SafeStock – automater

Tenk deg en hverdag hvor du slipper å bestille varer som brukes jevnlig i din produksjon. De kommer automatisk!

En hverdag der du alltid har oversikt over hvem som tar ut forbruksmateriell til hvilket prosjekt, og en hverdag der du har kontroll på alt fellesverktøy.

TOOLS SafeStock er en løsning med industriautomater som sammen med øvrige systemer i konseptet TOOLS Leveringsløsninger bidrar til betydelig effektivisering og kontroll i din bedrift:

  • Kost-kontroll
  • Betydelig reduksjon i forbruk
  • Reduserte innkjøpskostnader med helautomatiserte bestillinger
  • Reduserte kostnader til administrasjon/utlevering av verktøy og forbruksmateriell
  • Økt produktivitet
  • Bedre for HMS
  • Bedre grunnlag for konsistens i vareflyt og se fremtidige behov

Kontakt oss for mer informasjon om våre automatløsninger for industrien!

tools-automater-safestock.jpg

Meld interesse for
TOOLS SafeStock – automater

Dette er en: