Lukk

Momentteknikk

Kurset gir grunnleggende innsikt i problematikken rundt momenttiltrekking av skrueforbindelser. Momentverktøy gir kunden en teoretisk trygghet, og dette kurset skaper praktisk trygghet.

Kurset i momentteknikk retter seg mot alle som kommer i berøring med skrueforbindelser, som innkjøpere, konstruktører, produksjonsteknikere, kontrollører og montører.

Formålet med kurset er å øke bevisstheten og dermed oppnå «kvalitetssikring av skrueforbindelsen». Vi vil påvise hvor enkelt det er å skape feil klemkraft i en skrueforbindelse, selv om det tiltrekkes med en momentnøkkel.

momenteknikk.jpg

Meld interesse for
Momentteknikk

Dette er en: