Lukk

Risikovurdering ute hos kunde

Som arbeidsgiver må du kartlegge arbeidsmiljøet og ta en grundig gjennomgang av hva som kan være skadelig eller føre til sykdom på arbeidsplassen. Du må vurdere om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om mer må gjøres for å forebygge. Dette kalles en risikovurdering.

 

Målgruppen er bedrifter som ønsker risikovurdering av deres arbeidsplass for å kartlegge nødvendige behov. Alle virksomheter må kartlegge sine risiko- og problemområder innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Deretter skal de sette i gang tiltak for å utbedre dem.

Kartleggingen, risikovurderingen, handlingsplanen og oppfølgingsplanen må lages skriftlig og oppbevares for fremvisning ved eventuelt tilsyn.

Risikovurderingen gjelder for inntil tre kraner i samme bedrift, inkludert rapport med anbefaling om opplæring.

risikovurdering.jpg

Meld interesse for
Risikovurdering ute hos kunde

Dette er en: