Lukk

Repetisjonskurs løfteredskap (8 timer)

Repetisjonskurs løfteredskap (8 timer) er et repetisjonskurs for brukere av løfteinnretninger som et hjelpemiddel i arbeidssituasjon, hvor bruken er sporadisk, men hvor selve løfteoperasjonen eller bruken av løfteredskapen krever merinnsikt og omtanke.

 

Undervisningen inneholder følgende temaer:

  • Oppdatering på norsk regelverk
  • Repetisjon av egenkontroll og kasseringsregler for løfteredskap
  • Bruk av løftetabeller
  • Daglig kontroll av løfteinnretninger
  • Løfting i praksis

Det vil gjennom hele programmet bli lagt vekt på å skape gode holdninger ved arbeidsutførelse.

Generelle opplysninger:
Det vil bli utstedt kursbevis etter gjennomført kurs.
Ta kontakt for mer informasjon og kartlegging av behov.
Kursinnholdet kan vi fint tilpasse den enkelte bedrift etter ønske.

repetisjon.jpg

Meld interesse for
Repetisjonskurs løfteredskap (8 timer)

Dette er en: