Lukk

Kurs for kranbruker (8 timer)

Kurs for kranbruker (8 timer) er et løftekurs som gir operatører av løfteinnretninger og løfteredskap en god grunnleggende teoretisk opplæring i egenkontroll og bruk av enkelt løfteutstyr i jobbsammenheng.

 

Kurset er basert på arbeidsgivers risikovurdering.

Brukere som bruker traverskraner, søylesvingkraner, lettbanesystemer (KBK) og enkle løfteredskaper. Det anbefales at det gjennomføres en risikovurdering for å kartlegge behov.

Innhold:

  • Oppbygging av forskjellige typer kraner
  • Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter
  • Gjennomgang av forskjellige løfteredskap
  • Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
  • Signaler – tegn
  • Vektbedømmelse – tabellbruk

Generelle opplysninger:
Det stilles ingen spesielle krav til deltager.
Det vil bli utstedt kursbevis etter gjennomført kurs.
Ta kontakt for mer informasjon og kartlegging av behov.

sikre-loft-460x460.jpg

Meld interesse for
Kurs for kranbruker (8 timer)

Dette er en: