Lukk

Kurs for kranbruker (4 timer)

Kurs for kranbruker (4 timer) er et løftekurs som gir operatører av løfteinnretninger og løfteredskap en god grunnleggende teoretisk opplæring i egenkontroll og bruk av enkelt løfteutstyr i jobbsammenheng.

 

Kurset baseres på arbeidsgivers risikovurdering.

Målgruppen for kurset er brukere av enkle løfteinnretninger og løfteutstyr på faste arbeidsstasjoner, der løfteinnretningen kun er en avlastning for tyngre manuelle løft.

Innhold:

  • Oppbygging av forskjellige typer kraner
  • Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter
  • Gjennomgang av forskjellige løfteredskap
  • Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
  • Signaler – tegn
  • Vektbedømmelse – tabellbruk

Generelle opplysninger:
Det stilles ingen spesielle krav til deltager.
Det vil bli utstedt kursbevis etter gjennomført kurs.
Ta kontakt for mer informasjon og kartlegging av behov.

sikre-loft-460x460.jpg

Meld interesse for
Kurs for kranbruker (4 timer)

Dette er en: