Lukk

Øyevern/vernebriller

Ved valg av øyevern og vernebriller er det nødvendig å ta rede på hvilken risiko som finnes der arbeidet skal utføres, og kartlegge disse.

Med grunnleggende kunnskap fra dette kurset vil valget av riktig øyevern forenkles, og øyeskader unngås. Etter endt kurs vil du ha kunnskap om:

  • Arbeidsmiljø
  • Rett funksjon og beskyttelse
  • Risikoanalyse
  • Klassifisering av EN-standarder

Vernebriller/øyevern brukes for at man skal være beskyttet mot alt fra flygende partikler til sprut fra kjemikalier. Dessuten kan også UV-stråling eller sterkt lys være noe man kan utsettes for under arbeidsdagen. 

Det er viktig at man kartlegger hvilke risikoer som finnes i arbeidsmiljøet og velger briller som er tilpasset den enkelte bruker.

Standarder:
EN 166 Personlige vernebriller – spesifikasjon
EN 167 Optiske testmetoder
EN 168 Ikke optiske testmetoder
EN 169 Filter for sveising
EN 170 Ultraviolette filter
EN 171 Infrarøde filter 
EN 172 Solfilter for industriell bruk

oyevern.jpg

Meld interesse for
Øyevern/vernebriller

Dette er en: