Lukk

Norsk grunnkurs i førstehjelp (NGF)

Du vet aldri når ulykken inntreffer, og vi anbefaler derfor alle å gå på livreddende førstehjelpskurs med jevne mellomrom.

Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt syke eller rammet av en ulykke, det være seg et familiemedlem, en kollega, et barn eller en fremmed. Profesjonell akuttmedisinsk hjelp vil ikke alltid nå frem tidsnok. Derfor er det livsviktig at vanlige folk kan sette i gang med for eksempel hjerte- og lungeredning. En slik innsats kan mer enn doble sjansen for å overleve hjertestans.

Kursene gjennomføres av dyktige instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. Undervisningen er i stor grad basert på praktiske øvelser hvor alle får trene på å utføre førstehjelp. Mange av de praktiske øvelsene i løpet av hvert enkelt kurs foregår på gulvet, andre gjøres ute. Kursdeltakerne anbefales å kle seg deretter.

For å sikre kvaliteten på opplæringen vil deltakerne gjøre en evaluering på slutten av kurset. Etter fullført kurs utstedes kurssertifikat.

Dette lærer du:

 • Varsle riktig instans
 • Undersøkelse av hjelpeløs person
 • Sideleie
 • HLR
 • Kjeden som redder liv
 • Teknikk/prosedyre ved fremmedlegeme i luftveiene
 • Akutte livstruende sykdommer
 • Opptreden på skadested
 • Fjerning av hjelm
 • Hverdagsulykker (forbrenning, etseskader, brudd, sår, ytre blødninger etc.)
 • Oppsummering og avslutning

Etter godkjent kurs skal deltakeren:

 • Kunne vurdere hvor hjelp skal søkes, og varsle riktig instans
 • Kunne initial vurdering
 • Kunne korrekt HLR
 • Kunne beherske ulike metoder for fjerning av fremmedlegeme i halsen
 • Kjenne til akutte livstruende sykdommer
 • Kunne opptreden på skadested
 • Kunne behandling/prosedyrer ved hverdagsulykker

Instruktør er sertifisert av Norsk Førstehjelpsråd i samarbeid med Norsk Resuscitasjonsråd.

Se/last ned produktdatablad her.

norsk-grunnkurs-forstehjelp.jpg

Meld interesse for
Norsk grunnkurs i førstehjelp (NGF)

Dette er en: