Lukk

Kundetilpasset kurs

Ved å tilpasse et kurs til en spesifikk arbeidsplass eller arbeidsoppgave vil du kunne oppnå en tryggere og mer effektiv hverdag.

På en arbeidsplass kan det være mange ulike komponenter innen personlig verneutstyr man benytter. Våre instruktører har lang erfaring og god kjennskap til alt innen PPE.

Om ønskelig kan våre instruktører også foreta en sikker jobbanalyse som innebærer en systematisk analyse av risikoelementer på arbeidsplassen. Et tilpasset kurs kan for eksempel inneholde opplæringen innen:

  • Hansker
  • Åndedrettsvern
  • Hørselvern
  • yevern
  • Hodevern
  • Fottøy
  • Arbeidsklær
  • Fallsikring
  • Klassifiseringer og EN-standarder

kundetilpasset-kurs-personl.jpg

Meld interesse for
Kundetilpasset kurs

Dette er en: