Lukk

Åndedrettsvern

I løpet av dette kurset vil du tilegne deg kunnskap om hvorfor og hvordan åndedrettsvern skal være tilpasset brukeren og arbeidsoppgavene.

Du vil få kunnskap om gasser og damper, samt at risikovurdering av arbeidsmiljøet er nøkkelen til riktig valg av åndedrettsvern. Etter endt kurs vil man ha kunnskap om:

  • Arbeidsmiljø
  • Rett funksjon og beskyttelse
  • Klassifisering og EN-standarder
  • Risikoanalyse

Standarder:
EN 139/EN 14594:2005 Åndedrett - trykkluft 

EN 270/EN 14594:2005 Trykklufttilsluttet åndedrettsvern med slange og hette
EN 146/EN 12941 Viftedrevet partikkelfilter med hjelm eller hette
EN 147/EN 12942 Viftedrevet partikkelfilter med helmaske eller halvmaske
EN 136 Helmasker
EN 140 Halvmasker
EN 143:2000 Partikelfilter
EN 141/EN 14387:2004 Åndedrettsvern – Gassfilter og komb.filter
EN 371/EN 14387:2004 AX-gassfilter og kombinasjonsfilter mot organiske stoffer
EN 149:1991 Filtrerende halvmasker for beskyttelse mot partikler
EN 149:2001 Filtrerende halvmasker for beskyttelse mot partikler, passer for både faste og/eller væske partikler
EN 403:2004 Åndedrettsvern – Flukthette med filterbeskyttelse ved brann
EN 12021 Komprimert pusteluft for pusteapparater

andedrettsvern.jpg

Meld interesse for
Åndedrettsvern

Dette er en: