Lukk

Stillaskurs uten høydebegrensning, modul 4 (teori og praksis)

Opplæringen skal gi kompetanse om montering av prefabrikkerte stillas med en høyde på over 9 meter. Kurs har både teori- og praksisdel.

 

Opplæringen i denne modulen, sammen med 500 timer praksis som stillasbygger, gir grunnlag for å kunne søke om sertifisering som stillasbygger.

Målgruppe:

Stillasbrukere, stillasmontører og kontrollører dom bruker stillas som arbeidsplattform.

Teoretisk opplæring:

 • Relevante forskrifter
 • Bruk av personlig verneutstyr
 • Bruk av kollektivt og personlig fallsikringsutstyr
 • Sikker jobb-analyse og risikovurdering
 • Belastningsklasser
 • Bruk av monteringsveiledning
 • Planlegging og oppføring av prefabrikkerte stillas opp til 9 meter
 • Montering inntil offentlig vei
 • Kunnskap om kontroll av stillas opp til 9 meter
 • Montering inntil offentlig vei
 • Kunnskap om kontroll av stillas opp til 5 meter
 • Skilting av stillas
 • Utarbeide nødvendig dokumentasjon
 • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset

Praktisk opplæring:

 • Risikovurdering og egensikring
 • Montering og demontering av prefabrikkerte stillas opp til 9 meter
 • Metoder for opp- og nedtransport og heising av stillasutstyr

Etter endt opplæring skal deltakeren kunne følgende:

 • Gjennomføre risikovurdering og egensikring i forhold til jobben som skal utføres
 • Bruke relevante forskrifter
 • Bestemme nødvendig belastningsklasse for stillaset
 • Montere og demontere stillas i henhold til monteringsveiledningen for det aktuelle stillaset
 • Skilting av stillas
 • Utarbeide nødvendig dokumentasjon

Forkunnskapskrav: Fallsikring – grunnkurs

Meld interesse for
Stillaskurs uten høydebegrensning, modul 4 (teori og praksis)

Dette er en: