Lukk

Stillaskurs inntil 5 meter, modul 2 (teori og praksis)

Opplæringen skal gi kompetanse om montering av prefabrikkerte stillaser med en høyde opp til 5 meter. Kurset inneholder både teori- og praksisdel.

 

Målgruppe:

Stillasbrukere, stillasmontører og kontrollører som bruker stillas som arbeidsplattform.

Opplæringen skal gi kompetanse om montering av prefabrikkerte stillas med en høyde opp til 5 meter. Kurset gjennomføres som teoretisk og praktisk opplæring for det aktuelle stillaset.

Teoretisk opplæring:

 • Relevante forskrifter
 • Bruk av personlig verneutstyr
 • Bruk av kollektivt og personlig fallsikringsutstyr
 • Sikker jobb-analyse og risikovurdering
 • Belastningsklasser
 • Bruk av monteringsveiledning for det aktuelle stillaset
 • Planlegging og oppføring av prefabrikkerte stillas opp til 5 meter
 • Montering inntil offentlig vei
 • Kunnskap om kontroll av stillas opp til 5 meter
 • Montering inntil offentlig vei
 • Kunnskap om kontroll av stillas opp til 5 meter
 • Skilting av stillas
 • Utarbeide nødvendig dokumentasjon
 • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset.

Praktisk opplæring:

 • Risikovurdering og egensikring
 • Montering og demontering av det aktuelle stillaset

Etter endt opplæring skal deltakeren kunne følgende:

 • Gjennomføre risikovurdering og egensikring i forhold til jobben som skal utføres
 • Bruke relevante forskrifter
 • Bestemme nødvendig belastningsklasse for stillaset
 • Montere og demontere stillas i henhold til monteringsveiledningen for det aktuelle stillaset
 • Skilting av stillas
 • Utarbeide nødvendig dokumentasjon

Forkunnskapskrav: Fallsikring – grunnkurs

Meld interesse for
Stillaskurs inntil 5 meter, modul 2 (teori og praksis)

Dette er en: