Lukk

Rope Access SPRAT Level 3 Supervisor

En SPRAT Level 3 Supervisor har det overordnede ansvaret for sikkerheten på en Rope Access-arbeidsplass og har dybdekunnskap innen rigging, redning og utformingen av arbeidsbeskrivelser og risikoanalyser.

Etter bestått eksamen kan kandidaten:

  • Vurdere sikkerheten på utstyr og tau-systemer.
  • Gjennomføre både rigginger av normal art og avanserte rigginger.
  • Ha forståelse for en fundamental systemanalyse.
  • Etablere ankersystemer.
  • Utføre standardredninger og redninger som krever utstyr med mekanisk utveksling.
  • Kunnskap om mekaniske ankere.

Forhåndskrav

Kandidaten må være over 18 år og skal kunne fremvise en loggbok med minst 1000 dokumen­terte arbeidstimer i tau, samt ha gyldig autorisasjon som Level 2 Lead Technician. Eget utstyr skal være kontrollert og godkjent.

Deltakere

Level 2-kandidater kan mikses inn i kurs i kombinasjon for L1 og L3.

Se også: SPRAT 1 og SPRAT 2

varer-kompetanse-460x460.jpg

Meld interesse for
Rope Access SPRAT Level 3 Supervisor

Dette er en: