Lukk

Personløfterkurs (liftkurs)

Personløfterkurs gir en teoretisk og praktisk opplæring av personløfter. Kurset er et dagskurs om sikker og lovlig bruk av personløfter.

 

Målgruppe:
Kurset passer alle som kommer i kontakt med arbeid i høyden og som trenger en fleksibel arbeidsplattform. Det kan være takarbeidere, malere, bygningsarbeidere, rørleggere, elektrikere, montører eller lignende. Målet er at arbeidet skal foregå trygt og sikkert og at ulykker skal unngås.

Øvrig:
Kurset består av en teoretisk og en praktisk del. Alle deltagerne får kursbok og det må avlegges skriftlig teoriprøve. Etter fullført kurs utstedes kurssertifikat for dokumentert opplæring gjennom Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS), som er et offentlig register.

Det er tre forskjellige klasser på personløftere.
Klasse A: Manuelt flyttbare personløftere og tilhengermonterte personløftere.
Klasse B: Selvgående personløftere.
Klasse C: Bilmonterte personløftere. Dokumentasjon utstedes ut fra tilgjengelige lifter på kurset.

Etter fullført kurs skal deltageren:

  • ha kunnskap om gjeldende lover og forskrifter vedrørende arbeid i høyden med personløfter
  • ha informasjon om ulykker
  • ha kunnskap om konstruksjon, virkemåte, stabilitet og vindforhold
  • ha kunnskap om kontroll og vedlikehold
  • ha kunnskap om praktisk og sikker bruk av personløfter

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Meld interesse for
Personløfterkurs (liftkurs)

Dette er en: