Lukk

Kontroll av stiger

Kurs i kontroll av stiger retter seg mot virksomheter der arbeideren har behov for å benytte stiger i sin daglige jobb og er spesielt aktuelt innen bygg- og anleggsbransjen.

 

Dette kurset fokuserer på sikkerhet og bruk av riktig stige-utstyr. Gjeldende standarder og forskrifter danner grunnlaget for temaene som gjennomgås.

Vi tar for oss det viktigste du trenger for å kunne være trygg på deg selv og utstyret. Kurset ivaretar de krav som stilles til vedlikehold av kompetanse.

Mål/hensikt

Stigekontroll gjennomføres for å avverge skader på mennesker og materiell. Stiger skal være tydelig merket, men brukeren har alltid ansvaret for ikke å benytte skadet materiell.

Kursinnhold:

  • Gjeldende sikkerhetsstandarder
  • Utstyrsspesifikk opplæring
  • Systematisk kontroll og vedlikehold av utstyret
  • Riktig merking av utstyret

Kurset passer for arbeidere som benytter stiger som en naturlig del av sin arbeidsdag, spesielt aktuelt innen bygg- og anleggsbransjen.

Det vil bli utstedt kursbevis etter gjennomført kurs.

stigekontroll-grove-knutsen.jpg

Meld interesse for
Kontroll av stiger

Dette er en: