— Alle har behov for å måle eller rette opp noe

Vi er på besøk hos TOOLS i Askim, der Ståle Henriksen har funnet fram et utvalg måleverktøy for å vise fram hva slags muligheter en proffbruker har i dag. Felles for dem alle er at de er basert på laserteknologi, men de har litt ulike oppgaver på byggeplassen.

— Grovt sett kan vi skille mellom to typer laserverktøy. Den ene er laseravstandsmålere, som måler avstand via en laserstråle, og den andre kategorien er ulike selvnivelerende laservatere som projiserer vertikale og horisontale linjer, sier Henriksen.

Han holder fram tre forskjellige modeller, og legger til at ulike begreper som krysslaser, linjelaser og laservater gjerne brukes litt om hverandre.

Laservater, linjelaser, krysslaser eller punktlaser. Kjært barn har mange navn, så det gjelder å forstå produktegenskapene. Foto: Delta V

Skal få ting i vater og i lodd

— Alle disse er selvnivelerende laservatere. De projisere linjer, kryss og punkter for å få ting i vater og i lodd. At de er selvnivelerende betyr at de selv sørger for å få linjer og punkter i vater og lodd, sier han.

De to enkleste, GCL 2-15 G og GCL 2-50 CG, har én laser for å projisere en horisontal linje og én laser for å projisere en horisontal linje. Disse linjene krysser hverandre, og derfor kalles de ofte for krysslasere.

— De to minste her kalles gjerne for kombilasere, fordi de projiserer linjer og kryss i tillegg til og loddpunkter i gulv og tak. Dette er ekstremt hjelpsomme verktøy til alt fra flislegging, teppelegging, tapetsering og kjøkkenmontering, og loddpunktene er supre når man skal overføre markeringer for montering av ting som lys eller brannvarslere, sier Henriksen.

Mens GCL 2-15 G har et arbeidsområde på 15 meter, er GCL 2-50 CG litt kraftigere, med et arbeidsområde på 20 meter, som kan utvides til 50 meter ved bruk av en mottaker.

For å demonstrere den heftigste laseren tar Henriksen oss med i kjelleren av butikken. GLL 3-80 CG, som har et arbeidsområde på 30 meter, og 120 meter med mottaker, har nemlig tre 360-graders lasere, slik at du får en vannrett linje og to loddrette linjer som krysser hverandre på alle fire vegger, på gulv og i tak. De grønne linjene tegnes kjapt og tydelig opp på de nakne flatene.

Henriksen har montert GLL 3-80 CG i en spesiell holder, RM 3, som han igjen har satt på stativ.

RM 3 er motorisert og kan fjernstyres med fjernkontroll eller en app. Den er utrolig kjekk for å plassere linjene nøyaktig på en vegg et stykke unna. Står man på et stillas og jobber, kan man flytte på linjene uten å klatre ned for å stille på laseren, forklarer Henriksen.

Rød eller grønn laser?

Det finnes lasere med både rød og grønn stråle, og den grønne gir høyere lysstyrke. Alle de tre laserne som Henriksen viser fram har grønn laser, derav G-en helt til slutt i modellnavnet. Men alle sammen finnes også i varianter med rød laser, som er noe rimeligere.

— Skal man jobbe i et lokale som er større enn en enebolig, for eksempel et lagerlokale, er det mange som vil ha grønn laser. Men det kommer også litt an på øyet som ser. Noen vil si at den røde streken er tynnere enn den grønne, men de er i virkeligheten like tykke, så det er litt smak og behag også, sier Henriksen.

For å se laserlinjene enda bedre, finnes det forøvrig spesielle lasersiktebriller for henholdsvis rød og grønn laser.

Måler ekstremt kjapt og nøyaktig

Tilbake oppe i butikklokalet har Henriksen tatt fram to laseravstandsmålere, en GLM 50C og en GLM 120C. Begge disse måler avstand ved å projisere en laserstråle mot et punkt. Nøyaktigheten er på ±1,5 mm, og de har også elektronisk vater som er nøyaktig ± 0,2°.

— Avstandsmåling er grunnfunksjonen, og ved hjelp av avstandsmåling regner de kjapt ut areal og volum. Men de har også et elektronisk vater, som gjør at de har programmer for enda flere typer utregninger, sier han.

GLM 50C og 120C er de aller mest aktuelle laseravstandsmålerne fra Bosch. Foto: Delta V

Henriksen setter GLM 120C på et stativ og retter laserstrålen mot fotlisten og deretter taklisten, og vipps så har verktøyet regnet ut høyden på butikkveggen.

— Det hadde ikke vært så lett å gjøre dette med en meterstokk når veggen er full av produkthyller, smiler han.

Selv den enkleste av disse, GLM 50C, har en masse nyttige programmer og app-tilkobling via Bluetooth, og er derfor en favoritt blant en rekke håndverkere, får vi vite.

For å skille laseravstandsmålerne i GLM-serien fra hverandre, skal du få et tips: Her sier modellnavnet noe egenskapene, for GLM50C kan ta mål opptil 50 meter, mens GLM 120C klarer 120 meter. Hvilken av dem du velger, avhenger av hva slags rekkevidde du er avhengig av.


Ståle Henriksen i TOOLS demonstrerer hvordan 360-graders laser fungerer. Foto: Delta V

— Du klarer deg lenge med en GLM 50C innendørs, mens GLM 120C er for litt større typer jobber, og kanskje utendørs. Den har også en kamerafunksjon der du får opp et bilde på skjermen med en markering av hvor du har tatt ut lasermålingen, forklarer Henriksen.

Trenger man vater og meterstokk lenger?

— Skal du måle opp en lekt før du kapper, er det fremdeles meterstokk eller målebånd som gjelder. I noen situasjoner vil jo også det tradisjonelle vateret være raskere å bruke, men i veldig mange sammenhenger har disse laserverktøyene utkonkurrert tradisjonelle verktøy, sier Henriksen.

—Alle har jo behov for å måle opp eller rette opp noe, så disse laserproduktene er for alle typer proffer. Men hvilket laservater og hvilken laseravstandsmåler man bør velge avhenger av hva slags avstander man har behov for å dekke. Men stikk innom en TOOLS-butikk, så hjelper vi mer enn gjerne til med å velge, avslutter han.

Ståle Henriksen hos TOOLS i Askim hjelper deg gjerne med å velge måleverktøy. (Foto: Delta V)