SMART SERVICE- Leveringsløsninger

Våre kunders tid er verdifull, og derfor gjør vi våre kunder i stand til å få våre produkter tilgjengelig direkte til stedet de jobber. Gjennom våre Smart Services-løsninger kan vi tilby kundene våre muligheten til å handle direkte der behovet oppstår i deres virksomhet.

Prosessen består først i å kartlegge hva som er våre kunders utfordringer rundt anskaffelser av drifts- og vedlikeholdsprodukter, og analysere produktiviteten og effektiviteten. Smart Service består av en rekke smarte logistikk-løsninger der vi skreddersyr en løsning, basert på kost-nytte-analyse, og tilbyr en optimal logistikk-løsning for kunden.

Gevinsten ved å velge Smart Services leveringsløsninger fra TOOLS er reduserte lagerkostnader, økt produktivitet og effektiv drift. Besparelsene rapporteres kvartalsvis.Skreddersømmen tilpasses kundens behov for kontroll og oppfølging fra enkel løsning med liten kontroll, til sterk kontroll og avansert løsning.

Ta kontakt med TOOLS dersom du ønsker å se nærmere på hvordan Smart Services kan få din virksomhet til å fungere bedre.

 

SMART SERVICE PRODUKTENE

Kontakt TOOLS for en presentasjon av de ulike SMART-produktene.

 

image62lme.png

 

FORDELENE ER MANGE

 • Redusere lagerkostnader med 15-20 %, eller opptil 50 %.
 • Automatisere bestillinger, mottak, innleveranser og lagerhåndtering.
 • Tilgjengelig døgnet rundt med rapportering av personaltransaksjoner.
 • Helt transparente lagernivåer: Redusert artikkelmangel og færre hyllevarmere.
 • Redusere forbruk, hamstring og risiko for svinn/tyveri betraktelig.
 • Kontrollere personalets og avdelingenes utgifter.
 • Omforme lagerinformasjon til beslutningsgrunnlag.
 • Bedre analyse av arbeidsordrekostnader, lagerprognoser og etterspørselsplanlegging.
 • Redusere reise- og transporttider, samt andre ikke-verdiskapende aktiviteter.
 • Adgangskontroll pr artikkel, avdeling, ansatt, arbeidsordre, maskin etc. for full lagerkontroll.
 • Øke bruken av renoverte artikler, f.eks. oppslipte.
 • Optimere gulvarealet.
 • Håndtere sporing av verktøy og andre eiendeler.

 

SMART SERVICES - EN KOMPLETT  TJENESTE

Maskinvare, programvare og påfylling følger med i tjenesten. Faktura genereres i forbindelse med uttak i mange løsninger – en butikk i ditt anlegg. Vi skal være konkurransedyktige kun basert på produktene. Dere bestemmer servicenivået. Vi debiterer tjenestene og produktene separat. Vi debiterer en månedsavgift for tjenestene.