Smart Service leveringsløsninger

LA OSS BYGGE DIN LØSNING

Vi kaller det Smart Service ettersom det er akkurat hva det er – smarte løsninger for å sikre deres vareforsyning. Vi har en
rekke intelligente løsninger å tilby. Vi kan blant annet tilby selvscanningsbutikk på plass hos dere, vareautomater
(klassiske automater, vektbaserte system eller RFID-system), låneautomater for kritisk utstyr, eller mer avanserte løsninger
som ubemannede pop up-butikker.

Våre smarte tjenester gir kontroll over forbruk, besparelse i tid og muliggjør økt produktivitet da våre
ubemannede løsninger alltid finnes tilgjengelig for personalet. Unngå tidstyver som unødig leting og henting av utstyr,
og få full kontroll over deres innkjøp. Vi tar ansvar for at riktige produkter alltid finnes tilgjenglig på rett sted!

Ta kontakt med TOOLS dersom du ønsker å se nærmere på hvordan Smart Services kan få din virksomhet til å fungere bedre.

 

imagehmsve.png

 

FORDELENE ER MANGE

 • Redusere lagerkostnader med 15-20 %, eller opptil 50 %.
 • Automatisere bestillinger, mottak, innleveranser og lagerhåndtering.
 • Tilgjengelig døgnet rundt med rapportering av personaltransaksjoner.
 • Helt transparente lagernivåer: Redusert artikkelmangel og færre hyllevarmere.
 • Redusere forbruk, hamstring og risiko for svinn/tyveri betraktelig.
 • Kontrollere personalets og avdelingenes utgifter.
 • Omforme lagerinformasjon til beslutningsgrunnlag.
 • Bedre analyse av arbeidsordrekostnader, lagerprognoser og etterspørselsplanlegging.
 • Redusere reise- og transporttider, samt andre ikke-verdiskapende aktiviteter.
 • Adgangskontroll pr artikkel, avdeling, ansatt, arbeidsordre, maskin etc. for full lagerkontroll.
 • Øke bruken av renoverte artikler, f.eks. oppslipte.
 • Optimere gulvarealet.
 • Håndtere sporing av verktøy og andre eiendeler.

 

SMART SERVICES - EN KOMPLETT  TJENESTE

Maskinvare, programvare og påfylling følger med i tjenesten. Faktura genereres i forbindelse med uttak i mange løsninger – en butikk i ditt anlegg. Vi skal være konkurransedyktige kun basert på produktene. Dere bestemmer servicenivået. Vi debiterer tjenestene og produktene separat. Vi debiterer en månedsavgift for tjenestene.

 

Ta en titt på videoene våre om Smart Service:

AUTOCRIB:

OPEN SHELF:

LOAN LOCKER: