Transmisjoner

 

Transmisjoner er produkter for overføring av kraft og/eller bevegelse i roterende utstyr.
All produksjon og all bevegelse er avhengig av å overføre (transmittere) den roterende kraften og bevegelsen fra en motor til det som skal gå rundt og gjøre et arbeidd.
Det gjelder om det er en steinknuser med 1000 KW eller om det er en drivrull på et pakkebord.

Elektromotorer som skaper denne roterende kraftoverføringen er også en del av TOOLS Transmisjoner.
Transmisjonsprodukter finnes i mange versjoner som til dels overlapper hverandre i funksjon men innenfor de fleste driftstyper finnes det produkter som gjør en best mulig jobb til akkurat den bruken.
I tillegg finnes det flere kvaliteter innenfor hver produkttype som kan gi din maskin/utstyr lavere driftskostnader, redusert energiforbruk og mer bærekraftig drift.
Både produktene i seg selv samt montering og vedlikehold av produktene, har betydning for hvilke kostnader de påfører utstyret og hvor energibesparende og miljøvennlige de kan være.

Vi i TOOLS hjelper hver dag våre kunder å finne det beste produktene for at våre kunder skal spare penger.

Vi holder også kurs innen montering og vedlikehold for drift- og vedlikeholds personell, samt for ingeniører og driftsledere i valg av beste egnede produkt for å øke levetid, redusere energiforbruk og andre driftskostnader, redusere vareforbruk, smartere montering og vedlikehold, tilgang på og riktig bruk av verktøy og hjelpemidler for transmisjonsprodukter.

Dersom dere ønsker hjelp til en mer bærekraftig drift og produksjon, kan vi i TOOLS hjelpe til med valg av produkter og råd om bruken av disse, som ikke bare bidrar til en grønnere og mer bærekraftig verden men som samtidig sparer dere for kostnader og skaper mer overskudd og dermed sikrer arbeidsplasser for fremtiden.

Vårt store utvalg av transmisjonsprodukter dekker industriens behov. Sortimentet består av produktgruppene remmer, kjeder, akselkoblinger, gir og veksler.

Innen de ulike gruppene består vårt tilbud av både standardprodukter og kritiske spesialprodukter som er nødvendige for å oppnå optimale kraftoverføringer. Eksempler på slike produkter er RedPower og Super XE-Power PRO fra Optibelt, som er enestående fordi de ikke trenger etterstramming i løpet av sin levetid.

I praksis betyr det at hvis du monterer disse remmene, trenger du ikke justering eller bytte før etter 3 års kontinuerlig driftstid. Eller Renold Synergy kjeder som oftest gir 3 ganger eller lenger levetid enn andre kjeder ved samme driftsforhold.

Også innen akselkoblinger har vi smarte løsninger som KTR Rotex S-H splittede koblingsnav som kan redusere nedetiden på en drift fra timer til minutter ved bytte av elastisk element eller ved koblingsbytte. Våre samarbeidspartnere innen åpne transmisjoner er ledende produsenter som Optibelt, Renold og KTR. Disse garanterer for at vi tilbyr markedets bredeste utvalg av transmisjonsprodukter og nødvendig kompetanse.

Driftsoptimering innen åpne transmisjoner kan ofte gi betydelige besparelser som langt overgår den årlige innkjøpskostnadene av produktene.

Også vårt tilbud innen opplæring i drift og montering av disse typer produkter fører normalt til betydelig reduserte drifts- og anskaffelseskostnader.

Se vårt sortiment innen transmisjoner her >>>

Vil du lese hva vi tilbyr innen kileremmer? Se her >>>

Vi leverer rullekjeder fra Renold. Mer info og sortiment finner du her >>>

Hos oss får du alle typer industrielle akselkoblinger. Mer info finner du her >>>